Vi bygger camper vans!

Alle andre bygger kassebiler

De som bygger kassebiler, er ikke lenger up‐to‐date. Det er derfor vi hos WEINSBERG bygger camper vans. Lidenskap, erfaring – og stor sans for detaljer.

Camper van‐DNA

Vi har kompetanse i vår DNT. Derfor er våre camper vans mer enn bare «kassebiler».