Ansvar for innhold og data

Ansvarlig for innhold iht. § 10 avsn. 3 i traktat om medietjenester (MDStV)

Knaus Tabbert AG
Helmut‐Knaus‐Str. 1
94118 Jandelsbrunn, Tyksland

Telefon: +49 (0)8583 / 21–1
Telefaks: +49 (0)8583 / 21–380
E-post: info@knaustabbert.de

Selskapets hovedkontor: Jandelsbrunn
Foretaksregister Passau HRB 11089
USt‐IdNr.: DE 263 242 37

Styre:
Wolfgang Speck, adm. dir. (v. i. S. d. P)
Werner Vaterl
Gerd Adamietzki

Formann i representantskapet:
Dr. Ester Hackl (leder)

Konsept, design og utføring

www.communiacs.de

Ansvarsfraskrivelse

1. Innhold i nettilbudet

Knaus Tabbert AG (forfatter) gir ingen garanti for aktualitet, korrekthet, fullstendighet eller kvalitet på informasjonen som er gitt her. Ansvarskrav overfor Knaus Tabbert AG som gjelder for skader av materiell eller ideell art, forårsaket av bruk eller ikke‐bruk av informasjonen som er gitt, eller ved bruk av mangelfull eller ufullstendig informasjon, utelukkes prinsipielt, såfremt det ikke beviselig foreligger forsettlig eller grov uaktsom skyld fra forfatterens side. Alle tilbud kan endres og er uforbindtlige. Knaus Tabbert AG forbeholder seg uttrykkelig retten til å endre, supplere eller slette deler av sidene eller hele tilbudet uten forhåndsvarsel, eller til midlertidig eller endelig å innstille publiseringen.

2. Henvisninger og lenker

Ved direkte eller indirekte henvisninger til fremmede nettsider («lenker») utenfor ansvarsområdet til Knaus Tabbert AG, vil en ansvarsforpliktelse tre i kraft utelukkende dersom Knaus Tabbert AG er kjent med innholdet og det ville være teknisk mulig og rimelig for selskapet å forhindre bruken av disse lenkene hvis innholdet av de tilknyttede nettsidene er lovstridig. Knaus Tabbert AG erklærer herved uttrykkelig at det på det tidspunkt lenkene ble opprettet, ikke var noen tegn på illegalt innhold på sidene disse lenkene fører til. Forfatteren har ingen innflytelse på aktuell og fremtidig utforming av, innhold på eller opphavsrett til de tilkoblede/tilknyttede sidene. Derfor distanserer forfatteren seg herved uttrykkelig fra alt innhold på alle tilkoblede/tilknyttede sider som er blitt endret etter at lenkene ble opprettet. Dette gjelder for alle lenker og henvisninger innenfor det egne internettilbudet samt for eksterne inntastinger i forhandlerlister, eksterne tilbudslister og e‐postlister forfatteren har opprettet. For illegalt, mangelfullt eller ufullstendig innhold, og spesielt for skader som oppstår som følge av bruk eller ikke‐bruk av informasjonen som tilbys, er kun tilbyderen av den siden det henvises til, ikke vedkommende som kun henviser til de enkelte offentliggjøringer via lenker.

3. Opphavs‐ og varemerkerett

Knaus Tabbert AG anstrenger seg for å overholde opphavsretten til de grafiske fremstillingene, lyddokumentene, videosekvensene og tekstene som brukes i alle våre publikasjoner, å bruke bilder, grafiske fremstillinger, lyddokumenter, videosekvenser og tekster vi har opprettet selv eller å bruke lisensfrie bilder, grafiske fremstillinger, lyddokumenter, videosekvenser og tekster. Alle merker og varemerker som nevnes på dette nettstedet og ev. er beskyttet av tredjepart, underligger uinnskrenket bestemmelsene i relevant gjeldende merkerett og eierrettighetene til de respektive registrerte eiere. Den rene benevnelsen av disse merkevarene må ikke lede til den konklusjon at varemerker ikke er beskyttet av tredjeparts rettigheter! Opphavsretten for publiserte objekter opprettet for Knaus Tabbert AG selv ligger utelukkende hos forfatteren av sidene. Reproduksjon eller bruk av slike kildetekster, bilder, grafiske fremstillinger, lyddokumenter, videoer og tekster i andre elektroniske eller trykte publikasjoner er ikke tillatt uten forfatterens uttrykkelige samtykke.

4. Rettsvirkning av denne ansvarsfraskrivelsen

Denne ansvarsfraskrivelsen skal ses som en del av den nettsiden som lenker til denne siden ble lagt fra. Dersom deler av eller enkeltformuleringer i denne teksten ikke, ikke lenger eller ikke til fulle oppfyller kravene i gjeldende lov, påvirkes ikke øvrige deler av dokumentet hva gjelder innhold og gyldighet.