Den revolusjonære SUPERLIGHT teknologien

Nå kan du pakke inn… så mye du ønsker.

SUPERLIGHT er mer enn bare å ta noe bort. Det er en smart teknologi som sikrer maksimal vektbesparelse. Resultatet er at du kan ta med deg mer uten å gi slipp på ønsket utrustning. Dette systemet har vi derfor lagt inn i våre største modeller CaraCore 700 MEG og den nye CaraHome 650 DG

SUPERLIGHT høydepunkter

Slutt på innlastingsproblemene

Med SUPERLIGHT kan du laste inn opptil 30% mer uten å gi slipp på komfort og funksjon. Her vil vi informere deg om hvordan.

De tre viktigste detaljene:

  • Møblene er laget av sterke lettvekt‐paneler
  • Lettvekt fjærer laget av høyteknologisk plast
  • Mer stabile setekonstruksjoner i lette materialer

Du behøver ikke å passe på vekten. Det ordner vi.

Hvordan klarer vi å gi deg nesten 30% mer innlasting i våre to største modeller? Ganske enkelt: I hver minste detalj har vi brukt de mest moderne materialer vi kunne finne. Fra interiør til chassiss: SUPERLIGHT er super teknologi for lettere ferie.

Modellene med teknologi

SUPERLIGHT i praksis

SUPERLIGHT finnes i CaraHome 650 DG og CaraCore 700 MEG. Tenk på hva du vil pakke!

 

Sommeren 2021 gjennomfører FIAT en generasjonsendring fra DUCATO 7 til DUCATO 8. På tidspunktet for kunngjøringen var det dessverre ikke mulig å få tilgang på foto av endringene. Så vær oppmerksom på at bilder av DUCATO kan avvike fra de reelle kommende modellene.