Vi bygger CUV‐er!

Alle andre bygger kassebiler

De som bygger kassebiler, er ikke lenger up‐to‐date. Det er derfor vi hos WEINSBERG bygger CUV. Lidenskap, erfaring – og stor sans for detaljer: Dette bruker vi til å gjøre en kassebil om til en ekte Caravan Utility Vehicle.

CUV‐DNA

Vi har kompetanse i vår DNT. Derfor er våre CUV‐er mer enn bare «kassebiler».