Viktig informasjon

CUV

Viktig informasjon og avhengighetene

Merknader

H141 - Vær oppmerksom på at antall indikerte soveplasser kan inkludere senger for både voksne og barn. Sengene har ikke de samme dimensjonene. Vi anbefaler derfor at du snakker med WEINSBERG forhandleren om dimensjonene til sengene i kjøretøyet, slik at du kan bestemme om de er tilpasset slik du ønsker det. Dvs. kombinasjonen av antall voksne/barn.

H142 - For noen modeller må tilleggsutstyr velges for å oppnå fl est mulige soveplasser. WEINSBERG forhandleren din vil være behjelpelig med forslag på gode løsninger.

H711A - Ferskvannstank begrenset til 20 Liter med overløpsventil (anbefalt nivå under kjøring)

H712D - Når overløpsventilen er lukket, er kapasiteten på ferskvannstanken 102 Liter.

H712A - Når overløpsventilen er lukket, er kapasiteten på ferskvannstanken 80 Liter.

H157 - Vær oppmerksom på at montering av sykkelholderen på bakveggen begrenser ryggekameraets synsfelt.

H151 - Hvis alternativet er valgt, øker kjøretøyets høyde med ca 20 cm

H148 - Finnes kun i lakkfarge Solid Hvit

H145 - Hvis alternativet er valgt, øker kjøretøyets høyde med ca 11 cm

H146 - I tillegg kan maskinvaren utvides ved hjelp av sensorer som ekstrautstyr (f.eks. dør‐/vinduskontakt). Du fi nner informasjon på www.velocate.com

H135 - Markisestørrelse er forskjellig når du velger Pop‐Up‐tak av tekniske grunner

H137 - Kjøretøyet leveres med en kupong for å løse inn medisinpakken. Legemiddelsettet inneholder apotekmedisiner. Kupongen kan derfor bare innløses på MediKit postordreapotek på www.medikit.shop

Forutsetninger

ABH11588 - Ikke mulig i kombinasjon med (252445–02 eller 252444–02) og (103594 eller 103577 eller 102619–02)

ABH11589 - Bestående av: 202132

ABH11590 - Ikke mulig i kombinasjon med 152828

ABH11591 - Kun i kombinasjon med 210014 og 202132 og 201815

ABH11592 - Ikke mulig i kombinasjon med 203017–99 eller 203018–99 eller 203019–99 eller 203020–99 eller 203086–99 eller 203087–99 eller 203127

ABH11593 - Ikke mulig i kombinasjon med 202060

ABH11594 - Ikke mulig i kombinasjon med 202766

ABH11596 - Kun i kombinasjon med 203794–01

ABH11597 - Kun i kombinasjon med 203718

ABH11598 - Kun i kombinasjon med 202139

ABH11599 - Erstatter 200868

ABH11600 - Kun i kombinasjon med 210014

ABH11601 - Kun i kombinasjon med 200975–01

ABH11602 - Kun i kombinasjon med 200488

ABH11603 - Bestående av: 202137

ABH11604 - Kun i kombinasjon med 252143

ABH11605 - Kun i kombinasjon med 102784

ABH11606 - Erstatter 102923–04

ABH11607 - Kun i kombinasjon med 203021–99 eller 203025–99 eller 203022–99 eller 203026–99 eller 203023–99 eller 203027–99 eller 203024–99 eller 203028–99 eller 203029–99 eller 203032–99 eller 203030–99 eller 203033–99 eller 203031–99 eller 203034–99 eller 203088–98 eller 203089–98 eller 203090–98 eller 203091–98 eller 203092–98 eller 203093–98 eller 203107–99 eller 203110–99 eller 203105–99 eller 203108–99 eller 203111–99 eller 203125 eller 203126 eller 203131 eller 203133 eller 203134 eller 203132 eller 203050–99 eller 203106–99 eller 203051–99 eller 203109–99 eller 203052–99 eller 203112–99 eller 203094–98 eller 203095–98 eller 203135 og 101666–08

ABH11608 - Ikke mulig i kombinasjon med 103577 eller 103594

ABH11609 - Ikke mulig i kombinasjon med 103586

ABH11610 - Erstatter 102619–03 og 102619–01

ABH11611 - Erstatter 552347

ABH11612 - Kun i kombinasjon med 552247

ABH11613 - Ikke mulig i kombinasjon med 552347

ABH11614 - Bestående av: 552247

ABH11615 - Erstatter 552348

ABH11616 - Ikke mulig i kombinasjon med 552348

ABH11617 - Ikke mulig i kombinasjon med 552348 eller 552347

ABH11618 - Erstatter 552247–01

ABH11619 - Kun i kombinasjon med 552348 eller 552347

ABH11620 - Bestående av: 552130

ABH11621 - Erstatter 552198–01

ABH11622 - Kun i kombinasjon med 102436

ABH11623 - Bestående av: 953554 og 953555

ABH11624 - Erstatter 302978 og 302979 og 302980 og 302981

ABH11625 - Kun i kombinasjon med 352380

ABH11627 - Kun i kombinasjon med 210006 eller 214160 eller 214165 eller 252143 eller 203728

ABH11629 - Kun i kombinasjon med 253747

ABH11630 - Kun i kombinasjon med 103594

ABH11631 - Kun i kombinasjon med 252405–01

ABH11632 - Kun i kombinasjon med 252605–01 eller 252438–01

ABH11633 - Bestående av: 252405–01

ABH11634 - Ikke mulig i kombinasjon med 252575–01 eller 252439–01 eller 252605–01 eller 252438–01 eller 252444–02

ABH11635 - Ikke mulig i kombinasjon med 252575–01 eller 252439–01 eller 252605–01 eller 252438–01 eller 252445–02

ABH11636 - Bestående av: 251261

ABH11637 - Bestående av: 252479

ABH11638 - Kun i kombinasjon med 252698

ABH12418 - Ikke mulig i kombinasjon med 200601–06 og 202852–01

ABH12983 - Kun i kombinasjon med 352971 eller 351166

ABH12984 - Erstatter 351274

ABH12985 - Kun i kombinasjon med 252698 og 252815

ABH14084 - Erstatter 253749

ABH14085 - Ikke mulig i kombinasjon med 251248 eller 252062 og 913913

ABH14086 - Kun i kombinasjon med 253747 eller 913913

ABH14087 - Ikke mulig i kombinasjon med 913914

ABH14255 - Kun i kombinasjon med 102783

Viktig informasjon

Bobiler, CUV og campingvogner av merket WEINSBERG har 10 års tetthetsgaranti på bodelen over hele Europa og for øvrig henvises det til WEINSBERG produktgaranti bestemmelsene.

Merk følgende om alle bobiler og bybobiler/CUV av merket WEINSBERG:


OM DENNE PRISLISTEN:
Innholdet tilsvarer det som gjaldt ved trykking i 12/2021. Prislisten gjelder fra 01/2022 for modellåret 2022. Opplysninger i tidligere prospekter samt tekniske data er ikke lenger gyldige med tanke på de kjøretøyene som tilbys. Det tas forbehold om eventuelle feil og trykkfeil. Vi forbeholder oss retten til å endre informasjonen i denne prislisten uten forvarsel.


OM TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG ILLUSTRASJONER:
Angivelser av mål og vekt varierer som følge av bruken av naturlige råmaterialer innen mulige toleranser fra +/– 5 %. Ved på–, om‐ eller innbygging på ikke‐autoriserte verksteder setter du ikke bare din egen sikkerhet i fare. Du risikerer også å miste den generelle typegodkjenningen og de lovfestede garantirettighetene. Reparasjoner og ettermontering bør derfor bare foretas hos en forhandler som er autorisert av WEINSBERG, og du bør forlange å få originale reservedeler fra WEINSBERG. Senere om‐ og innbygginger, i den grad slike er teknisk mulige, krever ekstra monterings‐ og materialkostnader. I enkelttilfeller kan kombinasjoner av spesielle ønsker utelukke hverandre. Vi tar forbehold om tekniske forandringer i konstruksjon, farge og utstyr hvis dette kan tjene det tekniske fremskrittet. Denne katalogen representerer den siste serien og de nyeste modellene ved trykking 07/2021. Inngåtte kjøpskontrakter kan inneholde tekniske endringer, i den grad dette vil medføre forbedringer for sluttproduktet. Farger og materialvalg er fastsatt men kan også endres etter kontraktsinngåelse. Vennligst noter at noen av bildene i katalogene inneholder ekstra utstyr som ikke inngår i leveringen. Farger og dekorasjoner kan oppfattes annerledes på trykk enn i virkeligheten (f. eks. avvik på opptil ca. 2,0 dE mellom maling på metall og maling på GRP / plast). Utstyr og tilbehør som avbildet i katalogen er ikke nødvendigvis medfølgende utstyr. Før kjøp av produkt, vennligst kontakt din autoriserte forhandler som kan gi deg nødvendig informasjon og råd vedrørende de siste modeller. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil og prisendringer i denne katalogen. Det er kun tillatt å kopiere denne katalog etter skriftlig godkjenning fra Knaus Tabbert GmbH Noen illustrasjoner viser utstyrsmessige funksjoner som ikke er inkludert i standardutstyret og / eller som kan bestilles mot ekstra kostnad (ekstrautstyr), og i noen tilfeller også utstyrsfunksjoner av prototyper / studier / landvarianter som ikke samsvarer med standardutstyr og som ikke kan bestilles som ekstrautstyr. Mindre fargeviktige avvik mellom illustrasjonene i brosjyren og selve kjøretøyet kan ikke utelukkes helt på grunn av utskriftsprosesser. Ved kjøp er det viktig å rådføre seg med en autorisert WEINSBERG forhandler som kan gi deg gode råd og veiledning.


OM VEKTER, KALKULERTE EKSEMPLER OG NORMER:
Vannforsyningsanlegget tilsvarer minst de tekniske kravene per 03/2009 (direktiv 2002/72/EF)

Kapasiteten til ferskvannstanken i henhold til vedlegg V, del A, punkt 2.6. fotnote (h) forordning (EU) 1230/2012 er alt etter kjøretøymodell via en overløpsventil begrenset til 10, 20 eller 40 l (anbefalt fylling ved kjøring).

Bobiler fra WEINSBERG utmerker seg ved stor lastemulighet. Takket være innovative løsninger som bruk av høyfaste ståltyper i understellet og intelligent celleteknologi i møblene får bobilene til WEINSBERG lav egenvekt.

Vekten av det tomme kjøretøyet i forbindelse med denne prislisten er vekten av kjøretøyet som standardutgave og uten grunnutstyr, dvs. uten vekten av føreren, uten „væsker‟ og uten tilleggsutstyr i henhold til art. 2, punkt. 3 av forordning (EU) 1230/2012.

Vekten i kjøreklar stand i henhold til art. 2, punkt 4 a) i forordning (EU) 1230/2012 er – hvis ikke det er bestemmelser om noe annet – definert som:
Vekten av kjøretøyet med standardutstyr i henhold til produsentens angivelser (inkl. ombordverktøy)
+ Drivstofftank, 90 % fylt
+ 75 kg (vekten av føreren)
+ Aluminiumsfl aske med fl ytende gass (5kg/11 kg), fylt 100 % (tilsvarer en vekt på 10kg/23kg)
+ Ferskvannstank fylt 100 % (kapasiteten til ferskvannstanken er alt etter kjøretøymodell begrenset til 10 l**/ 20 l**/ 40 l. ** ferskvann under kjøring hvis dette støttes teknisk)
+ Toalettspyletank, 100 % fylt
+ Ferskvannsbereder, 100% fylt
= Vekt i kjøreklar stand

Den høyeste vekten av kjøretøyet som produsenten angir, når det er lastet, jeg. e. kjøretøyets maksimale tillatte totalmasse i kjøretøy med spesialutstyr og nyttelast (passasjerer, bagasje osv.)

Den maksimale lastemuligheten i forbindelse med angivelsene i katalogen fra WEINSBERG er definert som:
Teknisk tillatt totalvekt
– Vekt i kjøreklar stand
= Maksimal lastemulighet

Eksempel:
(Teknisk tillatt totalvekt) 3.500 kg
– (Vekt i kjøreklar stand) 2.850 kg
= (Maksimal lastemulighet) 650 kg


JURIDISK INFORMASJON:
Informasjonen som gis om et kjøretøy under overskriften „Tekniske data / utstyrsdetaljer‟ refererer først til den grunnleggende modelltypen som er godkjent under EF‐typegodkjenningsprosedyren. Innenfor omfanget av landsvarianter og spesielle modeller kan disse verdiene avvike noe. Få mer informasjon fra din WEINSBERG forhandler.

Vær spesielt oppmerksom på følgende:
Maksimal lastemulighet som defi nert i katalogspesifi kasjonene reduseres for eksempel av passasjerens vekt og også av vekten til alt tilleggsutstyret som er bestilt.

Når du kjøper din WEINSBERG bobil, må du huske at etter fratrekk av vekten av personene (estimert til 75 kg pr. person) om bord og vekten av tilleggsutstyret fra den maksimale lastemuligheten fremdeles må ha en minste lastemulighet (= minste nyttelast) til disposisjon som ikke må underskrides (jf. vedlegg I, del D, punkt 2.6.4.1.2 i forordning (EU) 1230/2012):

Eksempel – beregning av minste nyttelast:
(Høyeste antall tillatte passasjerer + bilføreren
+ totallengden av kjøretøyets påbygg i meter)
x 10
= Minste lastemulighet i kg
[(Høyeste antall tillatte passasjerer + bilføreren) 4
+ totallengden av kjøretøyets påbygg i meter) 6]
x 10
= 100 kg

Som bruker av en bobil av merket WEINSBERG er du, når du kjører, forpliktet til ikke å overskride den „teknisk tillatte totalvekten‟ samt å sørge for å overholde reglene for maksimal akselvekt og de tilsvarende reglene for fordeling av lasten på akslene. Du har også plikt til å følge alle andre forskrifter som er påkrevd for å kjøre bobilen på en sikker måte.

For enkelte bobiler/CUV produsert av WEINSBERG har du muligheten til å redusere antall sitteplasser (avhenger av planløsning) Vekt på 85 kg pr. person kan nedjustere netto vekt. Ved en reduksjon i antall seter har du mulighet til å bestille ytterligere ekstrautstyr til din bobil. Din WEINSBERG forhandler vil informere deg opp eventuelle endringer i lastekapasitet på din forespørsel. Totalvekten av kjøretøy med utstyr er iht. produsentens spesifi kasjoner og endelig bestemt vekt på bil med standard utstyr.

Som bruker av en bobil/CUV er du ansvarlig, når du kjører, forpliktet til ikke å overskride den „teknisk tillatte totalvekten‟ samt å sørge for å overholde de til enhver tid gjeldende reglene for tillatt akselvekt og de tilsvarende reglene for fordeling av vekten på akslene. Du har også plikt til å følge alle andre forskrifter som er påkrevd for å kjøre på en sikker måte.


PRISINFORMASJON:
Når du bestiller ekstrautstyr som erstatter komponenter fra pakkene, er ikke disse pakkekomponentene inkludert i leveransen. De angitte prisene er anbefalte veiledende priser fra produsenten. De angitte prisene inkluderer den lovpålagte merverdiavgiften (og eventuelt andre lovbestemte beregningsfaktorer eller skatter, som også kan vises separat). Prisene er (avhengig av land) eksklusive kostnadene for registreringsdokumenter, levering og transport, med mindre annet er uttrykkelig angitt. De anbefalte utsalgsprisene for tilleggsutstyr gjelder bare fabrikkinstallasjon i nye kjøretøyer i nåværende produksjon. I tillegg er påfølgende installasjon ikke mulig for alt utstyr som tilbys. Prisene for de enkelte pakker er faste priser og kan ikke endres med tilleggsutstyr. Kontakt WEINSBERG forhandleren for ytterligere informasjon.