Viktig informasjon

Campingvogner

Viktig informasjon og avhengighetene

Merknader

H139 - Den spesifiserte a‑målet bestemmes på kjøretøy sammen med standardutstyr; Størrelsen kan variere hvis visse tilleggsutstyr er valgt (f. eks. belastningsøkning / dekk). 

H141 - Vær oppmerksom på at antall indikerte soveplasser kan inkludere senger for både voksne og barn. Sengene har ikke de samme dimensjonene. Vi anbefaler derfor at du snakker med WEINSBERG forhandleren om dimensjonene til sengene i kjøretøyet, slik at du kan bestemme om de er tilpasset slik du ønsker det. Dvs. kombinasjonen av antall voksne/barn.

H142 - For noen modeller må tilleggsutstyr velges for å oppnå flest mulige soveplasser. WEINSBERG forhandleren din vil være behjelpelig med forslag på gode løsninger.

H81 - Mulig opp til 3 måneder før produksjon

H147 - Maksimal lastekapasitet 250 kg

H128 - Gassdrift under kjøring er kun tillatt i forbindelse med Mono/Duo Control

H145 - Hvis alternativet er valgt, øker kjøretøyets høyde med ca 11 cm

H31 - Stoff‑forheng på frontvegg faller bort ved valg av 101850 (vindu bak). 

H146 - I tillegg kan maskinvaren utvides ved hjelp av sensorer som ekstrautstyr (f.eks. dør‑/vinduskontakt). Du finner informasjon på www.velocate.com

H137 - Kjøretøyet leveres med en kupong for å løse inn medisinpakken. Legemiddelsettet inneholder apotekmedisiner. Kupongen kan derfor bare innløses på MediKit postordreapotek på www.medikit.shop

H159 - Ingen gulvklima, 12 V kompressorkjøleskap, dobbel kokeplate (induksjon)

Forutsetninger

ABH7762 - Bestående av: 953557

ABH7763 - Ikke mulig i kombinasjon med FW5155381*:152565

ABH7764 - Kun i kombinasjon med 152829

ABH7765 - Erstatter 152829 og 150109 og 151634

ABH7766 - Kun i kombinasjon med 152748 eller 152750

ABH7767 - Kun i kombinasjon med 150027

ABH7768 - Ikke mulig i kombinasjon med 152748 eller 152750

ABH7769 - Kun i kombinasjon med 150109

ABH7770 - Ikke mulig i kombinasjon med 100526‑21 eller 553766

ABH7772 - Erstatter 100612‑22

ABH7773 - Kun i kombinasjon med 553766 eller 552682

ABH7774 - Ikke mulig i kombinasjon med 100612‑22 eller 103770

ABH7775 - Kun i kombinasjon med 552682

ABH7776 - Ikke mulig i kombinasjon med 100526‑21

ABH7777 - Ikke mulig i kombinasjon med FW5140253*, FW5144253*:552052 eller 913916 eller 552540

ABH7778 - Erstatter 102920‑02

ABH7779 - Ikke mulig i kombinasjon med FW5140237*:552413

ABH7780 - Ikke mulig i kombinasjon med 552317 eller 552413

ABH7781 - Erstatter 551687

ABH7782 - Ikke mulig i kombinasjon med 553766

ABH7783 - Ikke mulig i kombinasjon med 552682

ABH7784 - Ikke mulig i kombinasjon med 552413 eller 550590

ABH7785 - Ikke mulig i kombinasjon med 552317 eller 550590

ABH7786 - Bestående av: 953554 og 953555

ABH7787 - Kun i kombinasjon med 450083 og (151010 eller 151025 eller 151027)

ABH7788 - Erstatter 302978 og 302979 og 302980 og 302981

ABH7789 - Kun i kombinasjon med 551054

ABH7790 - Erstatter FW5155381*:102619‑02

ABH7791 - Ikke mulig i kombinasjon med FW5140253*, FW5144253*:102619‑02 og 552540 og 913916

ABH7792 - Kun i kombinasjon med 450623

ABH7793 - Kun i kombinasjon med 252594‑01 og 250006

ABH7794 - Kun i kombinasjon med 251261 og 250006

ABH7795 - Kun i kombinasjon med 252698

ABH7796 - Kun i kombinasjon med 252815 og 252698

ABH7797 - Ikke mulig i kombinasjon med 151065 eller 151060 eller 151019

ABH7798 - Bestående av: 302974 og 302975 og 302976 og 302977 og 302978 og 302979 og 302980 og 302981

ABH7799 - Kun i kombinasjon med 151070 eller 151060 eller 151065

ABH7800 - Kun i kombinasjon med 152827

ABH7801 - Erstatter 152829

ABH7802 - Kun i kombinasjon med 152748 eller 152750, 150027

ABH7803 - Kun i kombinasjon med 552682 eller 553766

ABH7804 - Ikke mulig i kombinasjon med 100612‑22

ABH7805 - Kun i kombinasjon med FW5240253*, FW5249356*, FW5252356*:151070 eller 151060 eller 151065

ABH7806 - Kun i kombinasjon med FW5249310*:151070 eller 151060 eller 151065

ABH7807 - Ikke mulig i kombinasjon med FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:552052 og FW5249356*, FW5252356*:100750‑02

ABH7808 - Erstatter FW5249356*:102619‑02

ABH7809 - Ikke mulig i kombinasjon med FW5252356*: 102619‑02

ABH7810 - Ikke mulig i kombinasjon med FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:100750‑03

ABH7811 - Erstatter FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:102619‑03

ABH7812 - Kun i kombinasjon med FW5246317*:151070 eller 151060 eller 151065

ABH7813 - Ikke mulig i kombinasjon med 151075

ABH7814 - Erstatter 402985‑17 og 402985‑20

ABH7815 - Kun i kombinasjon med 453604

ABH7816 - Erstatter 353769

ABH7817 - Kun i kombinasjon med 151075 eller 301957

ABH7818 - Kun i kombinasjon med 151075

ABH7819 - Ikke mulig i kombinasjon med FW5240253*, FW5246317*:102619‑02 og FW5249310*:102619‑02 og 552540

ABH7820 - Kun i kombinasjon med 452718‑01 og (151070 eller 151060 eller 151065)

ABH7821 - Kun i kombinasjon med 450083 og (151070 eller 151060 eller 151065)

ABH7822 - Ikke mulig i kombinasjon med 151075 og 251729 eller 250376‑01

ABH7823 - Kun i kombinasjon med 251729

ABH7824 - Ikke mulig i kombinasjon med 251248‑01

ABH7825 - Ikke mulig i kombinasjon med 253753

ABH17227 - Kun i kombinasjon med 100526‑21

ABH21018 - Ikke mulig i kombinasjon med FW5140237*:552317 eller 552413 og 550590

ABH30955 - Ikke mulig i kombinasjon med 400060‑05

ABH30956 - Ikke mulig i kombinasjon med 400369‑01

ABH31420 - Ikke mulig i kombinasjon med 150109

ABH31421 - Ikke mulig i kombinasjon med 100526‑03 eller 100526‑04

ABH35362 - Ikke mulig i kombinasjon med FW5252356*:150027

Viktig informasjon

BOBILER, CAMPER VANS OG CAMPINGVOGNER AV MERKET WEINSBERG HAR 10 ÅRS TETTHETSGARANTI OVER HELE EUROPA, OG FOR ØVRIG HENVISES DET TIL WEINSBERG SIN PRODUKTGARANTI.

MERK FØLGENDE VIKTIGE BEMERKNINGER FOR ALLE FRITIDSKJØRETØY AV MERKE WEINSBERG:

I. Generelt

Innholdet i prislisten tilsvarer informasjonen som var tilgjengelig på tidspunktet for trykking 08/2023. Prislisten er gyldig fra 08/2023 for kjøretøy av modellår 2024.

Tidligere prislister, brosjyremateriell og tekniske data er ikke lenger gyldige med hensyn til kjøretøyene som er inkludert. Det tas forbehold om feil og trykkfeil.

Før du kjøper et kjøretøy, bør du søke omfattende råd hos en autorisert WEINSBERG forhandler om informasjonen i våre prislister og kataloger, om eventuelle endringer som kan ha blitt gjort etter trykkedato, og om følgende emner.

II. Opsjoner

Hvis kunden ønsker en kombinasjon av forskjellige løsninger, kan de enkelte løsningene komme i konflikt med hverandre.

III. Bilder

Noen illustrasjoner viser utstyrsmessige funksjoner som ikke er inkludert i standardutstyret og som kan bestilles mot prispåslag (opsjoner), og i noen tilfeller også utstyrsfunksjoner for prototyper/studier/landvarianter som ikke tilsvarer standardutstyret, og som ikke kan bestilles som ekstrautstyr. Små avvik i farge mellom illustrasjonene i katalogen/brosjyren og selve kjøretøyet kan, av trykktekniske årsaker, ikke utelukkes helt.

Dekorasjoner som er avbildet i katalogen, er ikke en del av leveringsomfanget.

IV. Senere tillegg, ombygginger eller installasjoner

For ikke å sette din sikkerhet og kjøretøyets driftstillatelse i fare, anbefaler vi deg å la på– og ombygginger eller installasjoner utføres utelukkende av en autorisert WEINSBERG forhandler og å insistere på WEINSBERG originaldeler.

Ombygginger eller endringer i ettertid, kan bare foretas hvis det er teknisk mulig, og medfører som regel ekstra kostnader.

Vi forbeholder oss retten til å foreta rimelige endringer i design, farge og utstyr, i den grad disse tjener den tekniske utviklingen og/eller sikkerheten. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer angående utrustning, tekniske data, standardomfang og priser. Etter kontraktsinngåelse forbeholder vi oss retten til å foreta rimelige tekniske endringer innenfor rammen av designet, i den grad de tjener den tekniske utviklingen.

Rimelige avvik i farge og kvalitet forbeholdes også – selv etter at kontrakten er inngått – i den grad disse ikke kan unngås på grunn av materialet. (f. eks. fargeavvik på opptil ca. 2,0 dE mellom maling på metallplater og maling på GRP/plast). 

Viktige tekniske og juridiske merknader om konfigurasjon av campingvogn og vektbasert informasjon

I veitrafikken er hver campingvogn kun godkjent for en spesifikk maksimalvekt. Denne maksimalvekten skal aldri overskrides under kjøring. Vær derfor oppmerksom på de tekniske og juridiske angivelsene for vekten til campingvognen din ved konfigurasjon og valg av tilleggsutstyr (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) fra vårt fabrikkutvalg når du konfigurerer campingvognen din.

De juridiske angivelsene om vekten til campingvognen din inneholder EU‐kommisjonens gjennomføringsforordning 2021/535 fra den 31. mars 2021 (til 06/2022: EU‐forordning nr. 1230/2012 fra den 12. desember 2012). For å gi mest mulig transparent og omfattende opplysninger om vektinformasjonen som en del av konfigurasjonen, er de påfølgende forklaringer og merknader fra Knaus Tabbert AG basert på kravene i denne forordningen. Les disse forklaringene og merknadene til vektinformasjonen grundig før du konfigurerer og bestiller campingvognen din. Våre forhandlere hjelper deg også gjerne med valg og konfigurasjon av campingvognen.

I. Begreper

1. Den teknisk tillatte totalvekten til campingvognen

Den teknisk tillatte totalvekten til campingvognen står oppført i del I av registreringspapiret og betegner den produsentangitte maksimalvekten for campingvognen din i belastet tilstand (f. eks. 1 500 kg). Denne skal aldri overskrides under kjøring. Ved en overskridelse av den teknisk tillatte totalvekten under kjøring vil mange europeiske land pålegge bøter. I Tyskland kan slik overskridelse under kjøring utgjøre et administrativt lovbrudd som kan straffes med bot. Vi anbefaler derfor at campingvognen din veies før hver avgang, slik at du kan kontrollere at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. Det er ditt ansvar å overholde denne grensen.

Den teknisk tillatte totalvekten oppgis for hver planløsning i vår tekniske informasjon.

2. Vekten til campingvognen i kjørbar tilstand

Vekt i kjørbar tilstand betegner vekten til campingvognen samt påbygg og fabrikkmontert standardutstyr (grunnutstyr), inkludert en full gassflaske i aluminium, full ferskvannstank, full toalettvanntank og full varmtvannsbereder.

Vekten i kjørbar tilstand oppgis for hver planløsning i vår tekniske informasjon.

Vekten i kjørbar tilstand omfatter følgende elementer:

  • Egenvekten til campingvognen inkludert driftsstoffer som smørefett, olje og kjølevæske, verktøy og veihjelpssett,
  • standardutstyret fra fabrikken, dvs. den grunnleggende campingvognkonfigurasjonen som er utstyrt med alt det som er juridisk foreskrevet, inkludert alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifikasjoner på konfigurasjons‐ eller utstyrsnivå,
  • den 100 % fulle ferskvannstanken,
  • den 100 % fulle gassflasken i aluminium med et fyllevolum på 2,7 kg / 5 kg / 11 kg og en totalvekt på 6 kg / 10 kg / 23 kg,
  • den 100 % fulle toalettvanntanken,
  • den 100 % fulle varmtvannsberederen.


Vær oppmerksom på at den tekniske informasjonen fra Knaus Tabbert AG inneholder beregnede nominelle verdier for vekten i kjøreklar tilstand, disse er underlagt produksjonsbetingede toleranser på ±5 %. Denne lovmessig tillatte toleransen kan ha en direkte effekt på campingvognens faktiske vekt og dermed også på nyttelasten eller gjenværende nyttelast. Denne toleransen skal derfor medberegnes ved konfigurasjonen av kjøretøyet ditt.

3. Den faktiske kjøretøyvekten

Den faktiske kjøretøyvekten betegner vekten til campingvognen i kjøreklar tilstand, pluss vekten av tilleggsutstyr som er fabrikkmontert på en gitt campingvogn.

4. Maksimalt antall soveplasser

Maksimalt antall soveplasser oppgis for hver planløsning i vår tekniske informasjon.

5. Standardutstyr og tilleggsutstyr

Standardutstyret (grunnutstyr) betegner den grunnleggende konfigurasjonen av campingvognen som er utstyrt med alt det som er juridisk foreskrevet, inkludert alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifikasjoner på konfigurasjons‐ eller utstyrsnivå;

Informasjon om standardutstyret (grunnutstyr) for din valgte planløsning finner du som en del av påfølgende konfigurasjon.

Tilleggsutstyret (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) betegner all utrustning som ikke hører til standardutstyret, men som monteres i eller på campingvognen av produsenten på fabrikken og kan bestilles av kunden. Tilbehør som monteres av deg eller vår forhandler etter overleveringen av kjøretøyet, utgjør altså ikke tilleggsutstyr.

Informasjon om utstyrspakker, spesialutstyr og ekstrautstyr som kan bestilles fra fabrikken for din valgte planløsning finner du som en del av den påfølgende konfigurasjonen.

Vær oppmerksom på at montering av tilleggsutstyr alltid medfører en reduksjon av nyttelasten (se avsnitt I. 6.). Hvor stor vekt av tilleggsutstyr som kan velges for de ulike planløsningene finner du i informasjonen for den enkelte planløsningen (iht. punkt I. 7).

6. Nyttelast og minimum nyttelast

Nyttelasten beregnes basert på den teknisk tillatte totalvekten i kjøreklar tilstand og produsentangitt maksimal vekt på tilleggsutstyr.

EU‐lovgivningen forskriver en fast minimum nyttelast for campingvogner som må være tilgjengelig for bagasje og annet utstyr som ikke er montert av produsenten. Denne skal ikke underskrides ved konfigurasjonen av campingvognen din og beregnes med følgende formel:

minimum nyttelast i kg ≥10 x (n + L)
Her er: «n» = maksimalt antall soveplasser og «L» = total karosserilengde i meter.

7. Maksimal vekt på tilleggsutstyr

For at den lovpålagte minimum nyttelasten skal overholdes fastsetter produsenten en maksimal vekt for tilleggsutstyr for hver planløsning. Her handler det altså om vekten som er tilgjengelig for fabrikkmontert tilleggsutstyr (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) når den lovpålagte minimum nyttelasten overholdes.

Knaus Tabbert AG beregner den maksimale vekten på tilleggsutstyret ved at den teknisk tillatte totalvekten i kjøreklar tilstand og minimum nyttelast trekkes fra.


Eksempel:

1 500 kg teknisk tillatt totalvekt
−1 320 kg vekt i kjøreklar tilstand
−100 kg minimum nyttelast
= 80 kg Maksimal vekt på tilleggsutstyr

II. Tekniske og juridiske merknader

1. Juridisk tillatte toleranser ved beregning av vekstangivelser

Informasjonen i vår tekniske informasjon om beregnede nominelle verdier for vekten i kjøreklar tilstand, er underlagt produksjonsbetingede toleranser på ±5 %. Denne produksjonsbetingede toleransen på opptil ±5 % er juridisk angitt og skyldes bruk av naturlige materialer, som tre, samt produksjonsprosessene som brukes av enkelte leverandører. Vektsvinginger på grunn av de brukte materialene kan ikke utelukkes helt, til tross for optimerte produksjonsprosesser. Siden toleransene tillatt ved lov har direkte effekt på vekten til campingvognen din og den mulige nyttelasten samt gjenværende nyttelast, skal disse alltid tas med i betraktningen under konfigurasjonen av kjøretøyet ditt.


Eksempel:

Vekt i kjøreklar tilstand iht. teknisk informasjon 1 320 kg
Juridisk tillatt toleranse på ±5 %: 66 kg
Juridisk tillatt område for vekt i kjøreklar tilstand: 1 254 til 1 386 kg

2. Effekten av juridisk tillatte toleranser

Valg av tilleggsutstyr kan i noen tilfeller øke kjøretøyets faktiske masse så mye at differansen mellom faktisk masse og teknisk tillatt totalmasse ikke gir rom for ekstra last som juridisk angitt minimum nyttelast. For konfigurasjonen av campingvognen din kan du da enten øke tillatt vekt for kjøretøyet eller fjerne tilleggsutstyr (avhengig av planløsning). I konfiguratoren vår er dette en forutsetning for å kunne fortsette konfigurasjonen. Hvis dette ikke gjøres, vil konfigurasjonen ikke gå videre.

Du kan eventuelt henvende deg til din Knaus Tabbert AG‐handelspartner for å forsikre deg om at den teknisk tillatte totalmassen ikke overskrides, og at det er rom for ekstra last (min. nyttelast, se ovenfor).

Men også uavhengig av at minimum nyttelast overholdes, skal de lovtillatte produksjonsbetingede toleransene for vekt i kjøreklar tilstand overholdes under konfigurasjonen, ettersom disse påvirker lastemuligheten direkte. Du kan derfor kun bestille en maksimal vekt av tilleggsutstyr for hver planløsning.

Hvis du bestiller tilleggsutstyr med en totalvekt på 50 kg for campingvognen nevnt i eksempelet ovenfor, tilsier de nominelle verdiene for vekt i kjøreklar tilstand angitt i vår tekniske informasjon en nyttelast på 130 kg. Den faktiske nyttelasten kan imidlertid avvike fra denne verdien på grunn av de førnevnte toleransene. Hvis vekten på campingvognen din i kjøreklar tilstand er 1 % høyere enn den nominelle verdien angitt i vår tekniske informasjon, reduseres lastemuligheten fra 130 kg til 117 kg:


Eksempel:

1 500 kg teknisk tillatt totalvekt
− 1 333 kg faktisk vekt på kjøretøyet i kjøreklar tilstand (+1 % i forhold til vekten på 1 320 kg angitt i vår tekniske informasjon)
− 50 kg bestilt tilleggsutstyr for det spesifikt konfigurerte kjøretøyet
= 117 kg gjenværende lastemulighet (viktig: Den gjenværende lastemuligheten må være større en minimum nyttelast iht. punkt I. 6.)


Vi anbefaler derfor at campingvognen din med last veies før hver avgang, slik at du kan kontrollere at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. Denne kontrollen er ditt ansvar som fører.