Viktig informasjon

Campingvogner

Viktig informasjon og avhengighetene

Merknader

H139 - Den spesifiserte a‐målet bestemmes på kjøretøy sammen med standardutstyr; Størrelsen kan variere hvis visse tilleggsutstyr er valgt (f. eks. belastningsøkning / dekk). 

H719 - Viktig informasjon og forklaringer finnes på baksiden

H141 - Vær oppmerksom på at antall indikerte soveplasser kan inkludere senger for både voksne og barn. Sengene har ikke de samme dimensjonene. Vi anbefaler derfor at du snakker med WEINSBERG forhandleren om dimensjonene til sengene i kjøretøyet, slik at du kan bestemme om de er tilpasset slik du ønsker det. Dvs. kombinasjonen av antall voksne/barn.

H142 - For noen modeller må tilleggsutstyr velges for å oppnå flest mulige soveplasser. WEINSBERG forhandleren din vil være behjelpelig med forslag på gode løsninger.

H81 - Mulig opp til 3 måneder før produksjon

H147 - Maksimal lastekapasitet 250 kg

H128 - Gassdrift under kjøring er kun tillatt i forbindelse med Mono/Duo Control

H145 - Hvis alternativet er valgt, øker kjøretøyets høyde med ca 11 cm

H31 - Stoff‐forheng på frontvegg faller bort ved valg av 101850 (vindu bak). 

H146 - I tillegg kan maskinvaren utvides ved hjelp av sensorer som ekstrautstyr (f. eks. dør‐/vinduskontakt).  Du finner informasjon på www. velocate. com

H137 - Kjøretøyet leveres med en kupong for å løse inn medisinpakken. Legemiddelsettet inneholder apotekmedisiner. Kupongen kan derfor bare innløses på MediKit postordreapotek på www. medikit. shop

H159 - Ingen gulvklima, 12 V kompressorkjøleskap, dobbel kokeplate (induksjon)

Forutsetninger

ABH7762 - Bestående av: 953557

ABH7763 - Ikke mulig i kombinasjon med FW5155381*:152565

ABH7764 - Kun i kombinasjon med 152829

ABH7765 - Erstatter 152829 og 150109 og 151634

ABH7766 - Kun i kombinasjon med 152748 eller 152750

ABH7767 - Kun i kombinasjon med 150027

ABH7768 - Ikke mulig i kombinasjon med 152748 eller 152750

ABH7769 - Kun i kombinasjon med 150109

ABH7770 - Ikke mulig i kombinasjon med 100526‑21 eller 553766

ABH7772 - Erstatter 100612‑22

ABH7773 - Kun i kombinasjon med 553766 eller 552682

ABH7774 - Ikke mulig i kombinasjon med 100612‑22 eller 103770

ABH7775 - Kun i kombinasjon med 552682

ABH7776 - Ikke mulig i kombinasjon med 100526‑21

ABH7777 - Ikke mulig i kombinasjon med FW5140253*, FW5144253*:552052 eller 913916 eller 552540

ABH7778 - Erstatter 102920‑02

ABH7779 - Ikke mulig i kombinasjon med FW5140237*:552413

ABH7780 - Ikke mulig i kombinasjon med 552317 eller 552413

ABH7781 - Erstatter 551687

ABH7782 - Ikke mulig i kombinasjon med 553766

ABH7783 - Ikke mulig i kombinasjon med 552682

ABH7784 - Ikke mulig i kombinasjon med 552413 eller 550590

ABH7785 - Ikke mulig i kombinasjon med 552317 eller 550590

ABH7786 - Bestående av: 953554 og 953555

ABH7787 - Kun i kombinasjon med 450083 og (151010 eller 151025 eller 151027)

ABH7788 - Erstatter 302978 og 302979 og 302980 og 302981

ABH7789 - Kun i kombinasjon med 551054

ABH7790 - Erstatter FW5155381*:102619‑02

ABH7791 - Ikke mulig i kombinasjon med FW5140253*, FW5144253*:102619‑02 og 552540 og 913916

ABH7792 - Kun i kombinasjon med 450623

ABH7793 - Kun i kombinasjon med 252594‑01 og 250006

ABH7794 - Kun i kombinasjon med 251261 og 250006

ABH7795 - Kun i kombinasjon med 252698

ABH7796 - Kun i kombinasjon med 252815 og 252698

ABH7797 - Ikke mulig i kombinasjon med 151065 eller 151060 eller 151019

ABH7798 - Bestående av: 302974 og 302975 og 302976 og 302977 og 302978 og 302979 og 302980 og 302981

ABH7799 - Kun i kombinasjon med 151070 eller 151060 eller 151065

ABH7800 - Kun i kombinasjon med 152827

ABH7801 - Erstatter 152829

ABH7802 - Kun i kombinasjon med 152748 eller 152750, 150027

ABH7803 - Kun i kombinasjon med 552682 eller 553766

ABH7804 - Ikke mulig i kombinasjon med 100612‑22

ABH7805 - Kun i kombinasjon med FW5240253*, FW5249356*, FW5252356*:151070 eller 151060 eller 151065

ABH7806 - Kun i kombinasjon med FW5249310*:151070 eller 151060 eller 151065

ABH7807 - Ikke mulig i kombinasjon med FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:552052 og FW5249356*, FW5252356*:100750‑02

ABH7808 - Erstatter FW5249356*:102619‑02

ABH7809 - Ikke mulig i kombinasjon med FW5252356*: 102619‑02

ABH7810 - Ikke mulig i kombinasjon med FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:100750‑03

ABH7811 - Erstatter FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:102619‑03

ABH7812 - Kun i kombinasjon med FW5246317*:151070 eller 151060 eller 151065

ABH7813 - Ikke mulig i kombinasjon med 151075

ABH7814 - Erstatter 402985‑17 og 402985‑20

ABH7815 - Kun i kombinasjon med 453604

ABH7816 - Erstatter 353769

ABH7817 - Kun i kombinasjon med 151075 eller 301957

ABH7818 - Kun i kombinasjon med 151075

ABH7819 - Ikke mulig i kombinasjon med FW5240253*, FW5246317*:102619‑02 og FW5249310*:102619‑02 og 552540

ABH7820 - Kun i kombinasjon med 452718‑01 og (151070 eller 151060 eller 151065)

ABH7821 - Kun i kombinasjon med 450083 og (151070 eller 151060 eller 151065)

ABH7822 - Ikke mulig i kombinasjon med 151075 og 251729 eller 250376‑01

ABH7823 - Kun i kombinasjon med 251729

ABH7824 - Ikke mulig i kombinasjon med 251248‑01

ABH7825 - Ikke mulig i kombinasjon med 253753

ABH17227 - Kun i kombinasjon med 100526‑21

ABH21018 - Ikke mulig i kombinasjon med FW5140237*:552317 eller 552413 og 550590

Viktig informasjon

Bobiler, camper vans og campingvogner av merket WEINSBERG har 10 års tetthetsgaranti over hele Europa, og for øvrig henvises det til WEINSBERGs produktgaranti.

MERK FØLGENDE VIKTIGE BEMERKNINGER FOR ALLE FRITIDSKJØRETØY AV MERKE WEINSBERG: OM DENNE PRISLISTEN


VIKTIG INFORMASJON:
Innholdet viser standen ved tidspunktet for trykking 07/2022. Prislisten er gyldig fra og med 08/2022 for modellåret 2023. Tidligere prislister, brosjyreinformasjon og tekniske data er ikke lenger gyldige i forhold til kjøretøyene som tilbys. Vi tar forbehold for evt. mangler og trykkfeil.


OM TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG ILLUSTRASJONER:
Samtlige data for mål og vekt ligger, ved bruk av naturlige råstoffer, innenfor mulige variasjoner på +/– 5 %. Vi anbefaler at du lar eventuelle ombygginger eller andre endringer av kjøretøyet utføres av en autorisert WEINSBERG‐forhandler. Pass på at det bare brukes WEINSBERGoriginaldeler. Hvis ikke, risikerer du både din egen sikkerhet og at kjøretøyet ikke får driftstillatelse. Ombygginger eller endringer i ettertid, kan bare foretas hvis det er teknisk mulig, og medfører som regel ekstra kostnader. Hvis kunden ønsker en kombinasjon av forskjellige løsninger, kan de enkelte løsningene komme i konflikt med hverandre. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer av konstruksjon, farge og utstyr hvis dette utgjør et teknisk fremskritt, ikke gir for store ulemper for kunden og/eller gjør kjøretøyet tryggere. Opplysninger angående levering, mål og vekt samt utseende svarer til det som var kjent da katalogen gikk i trykken (07/2022). Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer som gjelder utrustning, tekniske data, standardomfang og priser. Innhent informasjon hos en autorisert WEINSBERG‐forhandler før du kjøper kjøretøyet. Opplysninger om leveringsdetaljer, mål, vekt og utseende tilsvarer det som er gjeldende ved tidspunkt for trykksaksutgivelse (08/2022). Det tas forbehold om at det kan tilkomme endringer i utrustning, tekniske data, serieomfang og priser. Det tas videre forbehold om tekniske endringer innenfor konstruksjonsmessige rammer så lenge disse tjener den tekniske utviklingen og tjener kundens interesse. Det tas dertil forbehold om mindre avvik i f. eks. farger eller andre beskaffenheter gjeldende også etter kontraktskriving. Opplysninger om leveringsdetaljer, mål, vekt og utseende tilsvarer det som er gjeldende ved tidspunkt for trykksaksutgivelse (08/2022). Det tas forbehold om at det kan tilkomme endringer i utrustning, tekniske data, serieomfang og priser. Det tas videre forbehold om tekniske endringer innenfor konstruksjonsmessige rammer så lenge disse tjener den tekniske utviklingen og tjener kundens interesse. Det tas dertil forbehold om mindre avvik i f. eks. farger eller andre beskaffenheter gjeldende også etter kontraktskriving. Bilder viser til dels ekstrautstyr som kan leveres mot tillegg i pris. Bilder kan også vise utstyrsdetaljer av prototyper eller varianter som ikke alltid tilsvarer den angitte modellutgaven og som ikke er tilgjengelig som ekstrautstyr. Fargeavvik kan forekomme gjennom trykkeprosessen. Før et kjøp bør du innhente omfattende råd og opplysninger av din WEINSBERG forhandler om detaljer ved de forskjellige standard modellene. Det kan forekomme at dekor og design som er avbildet i katalogen ikke alltid er i samsvar med leveringstilbudet.

 

OM VEKTER, KALKULERTE EKSEMPLER OG NORMER:

Vannforsyningsanlegget tilsvarer minst de tekniske standardkrav fra 03/2009 (Direktiv 2002/72 EG).

Fritidskjøretøy fra WEINSBERG utmerker seg ved stor lastemulighet. Takket være innovative løsninger som bruk av høyfaste ståltyper i understellet og intelligent celleteknologi i møblene får fritidskjøretøyene til WEINSBERG lav egenvekt. Vekt av tomt kjøretøy i henhold til denne prislisten er vekt av kjøretøy i standard utgave uten grunnutrustning, det vil si uten vekt av fører samt uten div. væsker slik som uten tilleggsutrustning i S. v. Del. 2, Avsnitt. 3 VO (EU) 1230/2012.

Vekt i kjøreklar stand i henhold til Del. 2, Avsnitt. 4 a) VO (EU) 1230/2012 er, så lenge intet avvikende er anmerket, definert som:
Vekt av kjøretøyet med standardutrustning i følge produsent (inkl. verktøy)
+ Aluminiumsflaske med flytende gass (5kg/11 kg), fylt 100 % (tilsvarer en vekt på 10kg/23kg)
+ Ferskvannstank fylt 100 %
+ Toalettspyletank, 100 % fylt
+ Ferskvannsbereder, 100% fylt
= Vekt i kjøreklar stand

Den teknisk tillatte totalvekt i henhold til Art. 2, Avsnitt. 7. VO (EU) 1230/2012 er definert som:

Kjøretøyets høyeste vekt med last angitt av produsent.

Den maksimale lastemulighet i flg. WEINSBERG‐katalogopplysningene er definert som:

Teknisk tillatt totalvekt
– vekt i kjøreklar stand
= maksimal lastemulighet

Eksempel:

(Teknisk tillatt totalvekt) 1.400 kg 
– (vekt i kjøreklar stand) 1.090 kg
= (maksimal lastemulighet) 310 kg

Opplysninger i kjøretøyets rubrikk for «tekniske data/utstyrsdetaljer» er i første rekke relatert til den tillatte grunnmodellen etter typegodkjenningsretningslinjene i EU. Disse verdiene kan avvike i henhold til spesialmodeller eller andre lands retningslinjer. Din WEINSBERG fagforhandler kan gi deg nærmere opplysninger vedr. slike variasjoner. Vær oppmerksom på at maksimal lastemulighet i henhold til katalogopplysningene blir redusert av vekten av en evt. tilleggsutrustning.

Når du kjøper din WEINSBERG bobil, må du huske at etter fratrekk av vekten av personene om bord og vekten av tilleggsutstyret fra den maksimale lastemuligheten fremdeles må ha en minste lastemulighet (= minste nyttelast) til disposisjon som ikke må underskrides (jf. vedlegg I, del D, punkt 2.3.4.1 i forordning (EU) 1230/2012):
(Maksimalt antall senger
+ Total lengde på kjøretøyets karosseri i m)
x 10
= Minimum nyttelast i kg
[(Maksimalt antall senger) 4
+ Total lengde på kjøretøyets karosseri i m) 5]
x 10 
= 90 kg

Når du bestiller et WEINSBERG‐fritidskjøretøy, er du forpliktet til å passe på at kjøretøyet du konfigurerer, overholder grensene for minimum nyttelast, også mht. valgt tilleggsutstyr. Hvis tilleggsutstyret medfører at nyttelasten overskrider grensen, har du to muligheter ved bestilling av kjøretøyet:
• Øke tillatt vekt for kjøretøyet
• Fjerne tilleggsutstyr

Din WEINSBERG forhandler kan til enhver tid gi deg opplysning om hvor stor kjøretøyets minste‐nyttelast er. Kjøretøyets vekt med standardutrustning blir i flg. opplysninger fra produsent bekreftet gjennom veiing av kjøretøyet i standard utgave. Som bruker av en WEINSBERG Campingvogn er du pliktig i å påse at den teknisk tillatte totalvekt ikke overskrides. I tillegg må fordeling av last ikke føre til overskridelse av tillatt akseltrykk eller støttebelastning. Videre må alle forskrifter som er nødvendige for en sikker benyttelse av Campingvognen overholdes.


PRISINFORMASJON:
Når det bestilles valgfrie opsjoner som erstatter deler av pakker, vil disse pakke opsjonene ikke bli levert i tillegg. De angitte prisene er anbefalte veiledende priser fra produsenten. De angitte prisene inkluderer den lovpålagte merverdiavgiften (og eventuelt andre lovbestemte beregningsfaktorer eller skatter, som også kan vises separat). Prisene er (avhengig av land) eksklusive kostnadene for registreringsdokumenter, levering og transport, med mindre annet er uttrykkelig angitt. Kontakt WEINSBERG forhandleren for ytterligere informasjon. Veiledende pris for valgfritt utstyr gjelder bare når utstyret installeres på fabrikken i et nytt kjøretøy i løpende produksjon. Dessuten kan ikke alt valgfritt utstyr som tilbys, installeres i ettertid. De oppgitte veiledende prisene for de enkelte utstyrspakkene endrer seg ikke hvis man velger mer eller mindre tilleggsutstyr.