Viktig informasjon

Campingvogner

Viktig informasjon og avhengighetene

Merknadene

H139 - Den spesifiserte a-målet bestemmes på kjøretøy sammen med standardutstyr; Størrelsen kan variere hvis visse tilleggsutstyr er valgt (f.eks. belastningsøkning / dekk).

H719 - Viktig informasjon og forklaringer finnes på baksiden

H140 - Vekt i kjøreklar stand basert på standard modell

H141 - Vær oppmerksom på at antall indikerte soveplasser kan inkludere senger for både voksne og barn. Sengene har ikke de samme dimensjonene. Vi anbefaler derfor at du snakker med WEINSBERG forhandleren om dimensjonene til sengene i kjøretøyet, slik at du kan bestemme om de er tilpasset slik du ønsker det. Dvs. kombinasjonen av antall voksne/barn.

H142 - For noen modeller må tilleggsutstyr velges for å oppnå flest mulige soveplasser. WEINSBERG forhandleren din vil være behjelpelig med forslag på gode løsninger.

H81 - mulig opp til 3 måneder før produksjon

H128 - Gassdrift under kjøring er kun tillatt i forbindelse med Mono/Duo Control

H145 - Hvis alternativet er valgt, øker kjøretøyets høyde med ca 11 cm

H31 - Stoff-forheng på frontvegg faller bort ved valg av 101850 (vindu bak).

H137 - Kjøretøyet leveres med en kupong for å løse inn medisinpakken. Legemiddelsettet inneholder apotekmedisiner. Kupongen kan derfor bare innløses på MediKit postordreapotek på www.medikit.shop.

H136 - Eliminerer gulvklima, 12V kompressorkjøleskap, keramisk koketopp i glass

Avhengighetene

ABH8262 - Kun i kombinasjon med 150065–01

ABH8264 - Ikke mulig i kombinasjon med 102232

ABH8266 - Bestående av:  953557

ABH8268 - Kun i kombinasjon med 152827

ABH8270 - Kun i kombinasjon med 152829

ABH8272 - Erstatter 152829 and 150109

ABH8274 - Ikke mulig i kombinasjon med 100570

ABH8276 - Kun i kombinasjon med 152748 or 152750

ABH8279 - Kun i kombinasjon med 150027

ABH8280 - Ikke mulig i kombinasjon med 152748 or 152750

ABH8282 - Kun i kombinasjon med 150109

ABH8284 - Ikke mulig i kombinasjon med 100526–21

ABH8287 - Kun i kombinasjon med 551687

ABH8288 - Ikke mulig i kombinasjon med 550590

ABH8292 - Erstatter 100612–22

ABH8293 - Kun i kombinasjon med 550590 or CARAONENEU1

ABH8294 - Ikke mulig i kombinasjon med 100612–22

ABH8296 - Erstatter 102920–02

ABH8298 - Erstatter 551687

ABH8300 - Bestående av:  953554 and 953555

ABH8302 - Kun i kombinasjon med 450083 and 151010

ABH8304 - Erstatter 302978 and 302979 and 302980 and 302981

ABH8306 - Kun i kombinasjon med 551054

ABH8308 - Erstatter 453513

ABH8310 - Kun i kombinasjon med 252594

ABH8312 - Kun i kombinasjon med 251261 and 250006

ABH8314 - Kun i kombinasjon med 252698

ABH8316 - Bestående av:  302974 and 302975 and 302976 and 302977 and 302978 and 302979 and 302980 and 302981

ABH8318 - Kun i kombinasjon med 151070

ABH8320 - Erstatter 152829

ABH8322 - Erstatter 100570

ABH8324 - Kun i kombinasjon med 152748 or 152750, 150027

ABH8326 - Ikke mulig i kombinasjon med 550590 or 552682

ABH8328 - Ikke mulig i kombinasjon med FW524025321, FW524631721, FW524931021:552052 and FW524935621, FW525235621:100750–02

ABH8330 - Ikke mulig i kombinasjon med 151075

ABH8332 - Erstatter 402985–17

ABH8334 - Kun i kombinasjon med 453604

ABH8336 - Erstatter NEU‐Freswell3000

ABH8338 - Kun i kombinasjon med 151075

ABH8340 - Kun i kombinasjon med 151075 or 301957

ABH8342 - Kun i kombinasjon med 452718 and 151070

ABH8344 - Kun i kombinasjon med 450083 and 151070

Viktig informasjon

For campingvogner, bobiler, CUV-er fra merket WEINSBERG, gir vi deg 10 års tetthetsgaranti på påbygget vi produserer, i tillegg til din lovbestemte garanti, som en del av garantibetingelsene våre gyldig på leveringstidspunktet.

Merk følgende om alle bobiler og bybobiler/CUV av merket WEINSBERG:

 

OM DENNE PRISLISTEN:
Innholdet tilsvarer det som gjaldt ved trykking i 08/2020. Prislisten gjelder fra 09/2020 for modellåret 2021. Opplysninger i tidligere prospekter samt tekniske data er ikke lenger gyldige med tanke på de kjøretøyene som tilbys. Det tas forbehold om eventuelle feil og trykkfeil.


OM TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG ILLUSTRASJONER:
Angivelser av mål og vekt varierer som følge av bruken av naturlige råmaterialer innen mulige toleranser fra +/– 5 %. Ved på-, om- eller innbygging på ikke-autoriserte verksteder setter du ikke bare din egen sikkerhet i fare. Du risikerer også å miste den generelle typegodkjenningen og de lovfestede garantirettighetene. Reparasjoner og ettermontering bør derfor bare foretas hos en forhandler som er autorisert av WEINSBERG, og du bør forlange å få originale reservedeler fra WEINSBERG. Senere om- og innbygginger, i den grad slike er teknisk mulige, krever ekstra monterings- og materialkostnader. I enkelttilfeller kan kombinasjoner av spesielle ønsker utelukke hverandre. Vi tar forbehold om tekniske forandringer i konstruksjon, farge og utstyr hvis dette kan tjene det tekniske fremskrittet. Denne katalogen representerer den siste serien og de nyeste modellene ved trykking 08/2021. Inngåtte kjøpskontrakter kan inneholde tekniske endringer, i den grad dette vil medføre forbedringer for sluttproduktet. Farger og materialvalg er fastsatt men kan også endres etter kontraktsinngåelse. Vennligst noter at noen av bildene i katalogene inneholder ekstra utstyr som ikke inngår i leveringen. Farger og dekorasjoner kan oppfattes annerledes på trykk enn i virkeligheten (f.eks. avvik på opptil ca. 2,0 dE mellom maling på metall og maling på GRP / plast). Noen illustrasjoner viser utstyrsmessige funksjoner som ikke er inkludert i standardutstyret og / eller som kan bestilles mot ekstra kostnad (ekstrautstyr), og i noen tilfeller også utstyrsfunksjoner av prototyper / studier / landvarianter som ikke samsvarer med standardutstyr og som ikke kan bestilles som ekstrautstyr. Mindre fargeviktige avvik mellom illustrasjonene i brosjyren og selve kjøretøyet kan ikke utelukkes helt på grunn av utskriftsprosesser. Ved kjøp er det viktig å rådføre seg med en autorisert WEINSBERG forhandler som kan gi deg gode råd og veiledning.

 

OM VEKTER, KALKULERTE EKSEMPLER OG NORMER:

Vannforsyningsanlegget tilsvarer minst de tekniske kravene per 03/2009 (direktiv 2002/72/EF)

Kapasiteten til ferskvannstanken i henhold til vedlegg V, del A, punkt 2.6. fotnote (h) forordning (EU) 1230/2012 er alt etter kjøretøymodell via en overløpsventil begrenset til 10, 20 eller 40 l (anbefalt fylling ved kjøring).

Campingvogner fra WEINSBERG utmerker seg ved stor lastemulighet. Takket være innovative løsninger som bruk av høyfaste ståltyper i understellet og intelligent celleteknologi i møblene får bobilene til {MARKE} lav egenvekt.

Vekten av det tomme kjøretøyet i forbindelse med denne prislisten er vekten av kjøretøyet som standardutgave og uten grunnutstyr, dvs. uten vekten av føreren, uten „væsker“ og uten tilleggsutstyr i henhold til art. 2, punkt. 3 av forordning (EU) 1230/2012.

Vekten i kjøreklar stand i henhold til art. 2, punkt 4 a) i forordning (EU) 1230/2012 er – hvis ikke det er bestemmelser om noe annet – definert som:
Vekten av kjøretøyet med standardutstyr i henhold til produsentens angivelser (inkl. ombordverktøy): 
+ Drivstofftank, 90 % fylt 
+ 75 kg (vekten av føreren)
+ Aluminiumsflaske med flytende gass (5kg/11 kg), fylt 100 % (tilsvarer en vekt på 10kg/23kg)
+ Ferskvannstank fylt 100 % (kapasiteten til ferskvannstanken er alt etter kjøretøymodell begrenset til 10 l**/ 20 l**/ 40 l. ** ferskvann under kjøring hvis dette støttes teknisk)
+ Toalettspyletank, 100 % fylt
+ Ferskvannsbereder, 100% fylt
= Vekt i kjøreklar stand

Den „teknisk tillatte totalvekten“ i henhold til art. 2, punkt 7 i forordning (EU) 1230/2012 er definert som:

Den høyeste vekten av kjøretøyet som produsenten angir, når det er lastet, jeg. e. kjøretøyets maksimale tillatte totalmasse i kjøretøy med spesialutstyr og nyttelast (passasjerer, bagasje osv.)

Den maksimale lastemuligheten i forbindelse med angivelsene i katalogen fra {MARKE} er definert som:

Teknisk tillatt totalvekt 
 – Vekt i kjøreklar stand 
 = Maksimal lastemulighet

Eksempel:

(Teknisk tillatt totalvekt) 1.400 kg 
 – (Vekt i kjøreklar stand) 1.090 kg 
 = (Maksimal lastemulighet) 310 kg


JURIDISK INFORMASJON:
Informasjonen som gis om et kjøretøy under overskriften "Tekniske data / utstyrsdetaljer" refererer først til den grunnleggende modelltypen som er godkjent under EF-typegodkjenningsprosedyren. Innenfor omfanget av landsvarianter og spesielle modeller kan disse verdiene avvike noe. Få mer informasjon fra din WEINSBERG forhandler.

Vær spesielt oppmerksom på følgende:
 Maksimal lastemulighet som definert i katalogspesifikasjonene reduseres for eksempel av passasjerens vekt og også av vekten til alt tilleggsutstyret som er bestilt.

Når du kjøper din {MARKE} bobil, må du huske at etter fratrekk av vekten av personene (estimert til 75 kg pr. person) om bord og vekten av tilleggsutstyret fra den maksimale lastemuligheten fremdeles må ha en minste lastemulighet (= minste nyttelast) til disposisjon som ikke må underskrides (jf. vedlegg I, del D, punkt 2.6.4.1.2 i forordning (EU) 1230/2012):
Eksempel - beregning av minste nyttelast:
(Maksimalt antall senger
 + Total lengde på kjøretøyets karosseri i m)
 x 10
 = Minimum nyttelast i kg
[(Høyeste antall tillatte passasjerer + bilføreren ) 4
 + totallengden av kjøretøyets påbygg i meter) 6]
 x 10 
 = 100 kg

Som bruker av en bobil av merket WEINSBERG er du, når du kjører, forpliktet til ikke å overskride den „teknisk tillatte totalvekten“ samt å sørge for å overholde reglene for maksimal akselvekt og de tilsvarende reglene for fordeling av lasten på akslene. Du har også plikt til å følge alle andre forskrifter som er påkrevd for å kjøre bobilen på en sikker måte.

For enkelte bobiler/CUV produsert av {MARKE} har du muligheten til å redusere antall sitteplasser (avhenger av planløsning) Vekt på 85 kg pr. person kan nedjustere netto vekt. Ved en reduksjon i antall seter har du mulighet til å bestille ytterligere ekstrautstyr til din bobil.

Din WEINSBERG forhandler vil informere deg opp eventuelle endringer i lastekapasitet på din forespørsel. Totalvekten av kjøretøy med utstyr er iht. produsentens spesifikasjoner og endelig bestemt vekt på bil med standard utstyr.

Som bruker av en bobil/CUV er du ansvarlig, når du kjører, forpliktet til ikke å overskride den "teknisk tillatte totalvekten" samt å sørge for å overholde de til enhver tid gjeldende reglene for tillatt akselvekt og de tilsvarende reglene for fordeling av vekten på akslene. Du har også plikt til å følge alle andre forskrifter som er påkrevd for å kjøre på en sikker måte.


PRISINFORMASJON:
Når du bestiller ekstrautstyr som erstatter komponenter fra pakkene, er ikke disse pakkekomponentene inkludert i leveransen. De angitte prisene er anbefalte veiledende priser fra produsenten. De angitte prisene inkluderer den lovpålagte merverdiavgiften (og eventuelt andre lovbestemte beregningsfaktorer eller skatter, som også kan vises separat). Prisene er (avhengig av land) eksklusive kostnadene for registreringsdokumenter, levering og transport, med mindre annet er uttrykkelig angitt. De anbefalte utsalgsprisene for tilleggsutstyr gjelder bare fabrikkinstallasjon i nye kjøretøyer i nåværende produksjon. I tillegg er påfølgende installasjon ikke mulig for alt utstyr som tilbys. Prisene for de enkelte pakker er faste priser og kan ikke endres med tilleggsutstyr. Kontakt WEINSBERG forhandleren for ytterligere informasjon.