Viktig informasjon

Camper van

Viktig informasjon og avhengighetene

Merknader

H141 - Vær oppmerksom på at antall indikerte soveplasser kan inkludere senger for både voksne og barn. Sengene har ikke de samme dimensjonene. Vi anbefaler derfor at du snakker med WEINSBERG forhandleren om dimensjonene til sengene i kjøretøyet, slik at du kan bestemme om de er tilpasset slik du ønsker det. Dvs. kombinasjonen av antall voksne/barn.

H142 - For noen modeller må tilleggsutstyr velges for å oppnå fl est mulige soveplasser. WEINSBERG forhandleren din vil være behjelpelig med forslag på gode løsninger.

H711A - Ferskvannstank begrenset til 20 Liter med overløpsventil (anbefalt nivå under kjøring)

H712C - Når overløpsventilen er lukket, er kapasiteten på ferskvannstanken 100 Liter.

H157 - Vær oppmerksom på at montering av sykkelholderen på bakveggen begrenser ryggekameraets synsfelt.

H146 - I tillegg kan maskinvaren utvides ved hjelp av sensorer som ekstrautstyr (f.eks. dør-/vinduskontakt). Du fi nner informasjon på www.velocate.com

H137 - Kjøretøyet leveres med en kupong for å løse inn medisinpakken. Legemiddelsettet inneholder apotekmedisiner. Kupongen kan derfor bare innløses på MediKit postordreapotek på www.medikit.shop

H712D - Når overløpsventilen er lukket, er kapasiteten på ferskvannstanken 102 Liter.

H712A - Når overløpsventilen er lukket, er kapasiteten på ferskvannstanken 80 Liter.

H151 - Hvis alternativet er valgt, øker kjøretøyets høyde med ca 20 cm

H168 - Vær oppmerksom på at når du velger pop-up tak og opsjon "Tverrgående gjesteseng med ekstra pute", er det ikke mulig å bruke disse samtidig.

H148 - Finnes kun i lakkfarge Solid Hvit

H145 - Hvis alternativet er valgt, øker kjøretøyets høyde med ca 11 cm

H135 - Markisestørrelse er forskjellig når du velger Pop-Up-tak av tekniske grunner

Forutsetninger

ABH28830 - Ikke mulig i kombinasjon med (252445-02 eller 252444-02) og (194106 eller 104107 eller 104108 eller 104109)

ABH28831 - Kun i kombinasjon med 194088

ABH28832 - Bestående av: 193956

ABH28833 - Erstatter 193976

ABH28834 - Kun i kombinasjon med 193985

ABH28835 - Bestående av: 194093

ABH28836 - Ikke mulig i kombinasjon med NEUFORD48

ABH28837 - Erstatter 194021

ABH28839 - Bestående av: 202901-01

ABH28840 - Erstatter 194011

ABH28843 - Kun i kombinasjon med 194098

ABH28844 - Ikke mulig i kombinasjon med 553746 eller 913918

ABH28845 - Ikke mulig i kombinasjon med 253802

ABH28846 - Ikke mulig i kombinasjon med 104103

ABH28847 - Erstatter 552960-07

ABH28848 - Kun i kombinasjon med 552247

ABH28849 - Ikke mulig i kombinasjon med 552347

ABH28850 - Bestående av: 552247

ABH28851 - Ikke mulig i kombinasjon med 552348

ABH28852 - Ikke mulig i kombinasjon med 552348 eller 552347

ABH28853 - Kun i kombinasjon med 552348 eller 552347

ABH28854 - Bestående av: 552130

ABH28855 - Bestående av: 953554 og 953555

ABH28856 - Erstatter 302978 og 302979 og 302980 og 302981

ABH28857 - Ikke mulig i kombinasjon med 102619-02 og 194106 eller 104107 eller 104108 eller 104109 og 913918

ABH28858 - Erstatter 253749

ABH28859 - Ikke mulig i kombinasjon med 251248 og 252062 og 913913 og 251248-03 og 253748-02

ABH28860 - Kun i kombinasjon med 253747 eller 913913 eller 253748-02 eller 913914-02

ABH28861 - Ikke mulig i kombinasjon med 913914 og 251248-03 og 251248

ABH28862 - Ikke mulig i kombinasjon med 253748-02 og 913914 og 253748 og 913913 og 253747

ABH28863 - Ikke mulig i kombinasjon med 194106 eller 104107 eller 104108 eller 104109 og 100750-03

ABH28864 - Kun i kombinasjon med 252405-01

ABH28865 - Ikke mulig i kombinasjon med 194106 eller 104107 eller 104108 eller 104109 og FR4555050*:253802

ABH28866 - Kun i kombinasjon med 252605-01 eller 252438-01

ABH28867 - Bestående av: 252405-01

ABH28872 - Bestående av: 251261

ABH28874 - Bestående av: 252479

ABH28875 - Kun i kombinasjon med 252698

ABH28876 - Kun i kombinasjon med 252698 og 252815

ABH28878 - Ikke mulig i kombinasjon med 194106 eller 104107 eller 104108 eller 104109 og FR4655050*:253802

ABH28879 - Ikke mulig i kombinasjon med (252445-02 eller 252444-02) og (103594 eller 103577 eller 102619-02)

ABH28880 - Kun i kombinasjon med FR4754050*:200318:202711

ABH28881 - Ikke mulig i kombinasjon med FR4754050*:200318:202826

ABH28882 - Kun i kombinasjon med FR4764077*:202844

ABH28883 - Ikke mulig i kombinasjon med FR4764077*:200318

ABH28884 - Kun i kombinasjon med FR4760050*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760051*, FR4764042*:200318:202711 og FR4760008*:202844

ABH28885 - Ikke mulig i kombinasjon med FR4760050*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760051*, FR4764042*:200318:202826 og FR4760008*:200318

ABH28886 - Bestående av: 202132

ABH28887 - Kun i kombinasjon med 202844

ABH28888 - Ikke mulig i kombinasjon med 152828 og 200318

ABH28889 - Kun i kombinasjon med FR4760050*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760051*, FR4764042*, FR4764077*:200318:202711 og FR4760008*:202844

ABH28890 - Ikke mulig i kombinasjon med FR4760050*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760051*, FR4764042*, FR4764077*:200318:202826 og FR4760008*:200318 og 152828

ABH28891 - Kun i kombinasjon med FR4764042*:200318:202711 og FR4764077*:202844

ABH28892 - Ikke mulig i kombinasjon med FR4764042*:200318:202826 og FR4764077*:200318 og 152828

ABH28893 - Kun i kombinasjon med FR4760050*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760051*, FR4760008*:200318:202826 og FR4764077*:202844 og FR4764042*:200318:202711

ABH28894 - Ikke mulig i kombinasjon med FR4760050*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760051*, FR4760008*:200318:202711 og FR4764077*:200318 og FR4764042*:200318:202826

ABH28895 - Ikke mulig i kombinasjon med 152828

ABH28896 - Ikke mulig i kombinasjon med 202060

ABH28897 - Ikke mulig i kombinasjon med 202766

ABH28898 - Ikke mulig i kombinasjon med 200601-06 og 202852-01

ABH28899 - Kun i kombinasjon med 203794-01

ABH28900 - Kun i kombinasjon med 203718

ABH28901 - Kun i kombinasjon med 202139

ABH28902 - Erstatter 200868

ABH28903 - Kun i kombinasjon med 210014

ABH28904 - Kun i kombinasjon med 200975-01 eller 200975-06

ABH28905 - Ikke mulig i kombinasjon med 201165 eller 103586

ABH28906 - Kun i kombinasjon med 200488

ABH28907 - Bestående av: 202137

ABH28908 - Ikke mulig i kombinasjon med 203731

ABH28909 - Ikke mulig i kombinasjon med 202416

ABH28910 - Kun i kombinasjon med 253758 eller 252143 eller 203728

ABH28911 - Kun i kombinasjon med 252143

ABH28912 - Ikke mulig i kombinasjon med 212481

ABH28913 - Kun i kombinasjon med 102784

ABH28914 - Kun i kombinasjon med 102783

ABH28915 - Erstatter 102920-03 og FR4754050*:102619-03

ABH28917 - Ikke mulig i kombinasjon med FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*, FR4764042*:103586 eller 100750-03 eller 102619-02 eller 252575-01 eller 252605-01 eller 252439-01 eller 252438-01 og FR4754050*:103586 eller 100750-03 eller 102619-02 eller 252575-01 eller 252605-01 eller 252439-01 eller 252438-01 eller 553746 eller 913918

ABH28918 - Ikke mulig i kombinasjon med 103577 eller 103594

ABH28919 - Ikke mulig i kombinasjon med 103586

ABH28920 - Ikke mulig i kombinasjon med FR4754050*, FR4760008*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*, FR4764042*:252438-01 eller 252439-01 eller 103577 eller 103594 og FR4764077*:553746 eller 913918 eller 252438-01 eller 252439-01 eller 103577 eller 103594

ABH28921 - Erstatter 102619-03 og 102619-01

ABH28922 - Ikke mulig i kombinasjon med FR4760008*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*, FR4764042*:553746 eller 913918 eller 103577 eller 103594

ABH28923 - Erstatter 552347

ABH28924 - Erstatter 552348

ABH28925 - Erstatter 552247-01

ABH28926 - Kun i kombinasjon med 102436

ABH28927 - Kun i kombinasjon med 352380

ABH28928 - Kun i kombinasjon med 352971 eller 351166

ABH28929 - Erstatter 351274

ABH28930 - Erstatter FR4754050*, FR4760050*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760008*, FR4764042*:102619-03

ABH28931 - Ikke mulig i kombinasjon med FR4760008*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*:102619-03 eller 100750-03 og FR4754050*:102619-03 eller 100750-03 eller 103577 eller 103594 og FR4764077*:102619-02 og FR4764042*:102619-03 eller 100750-03 og 913918

ABH28932 - Kun i kombinasjon med 210006 eller 214160 eller 214165 eller 252143 eller 203728

ABH28933 - Kun i kombinasjon med 103594

ABH28934 - Ikke mulig i kombinasjon med FR4754050*, FR4760008*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*, FR4764042*:102619-02 eller 103577 eller 103594 og FR4764077*:553746 eller 913918 eller 103577 eller 103594 eller 102619-02

ABH28935 - Ikke mulig i kombinasjon med FR4754050*, FR4760008*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*, FR4764042*:102619-02 eller 103577 eller 103594 og FR4764077*:103577 eller 103594 eller 102619-02

ABH28936 - Ikke mulig i kombinasjon med 252575-01 eller 252439-01 eller 252605-01 eller 252438-01 eller 252444-02

ABH28937 - Ikke mulig i kombinasjon med 252575-01 eller 252439-01 eller 252605-01 eller 252438-01 eller 252445-02

ABH28938 - Kun i kombinasjon med FR4854050*:200318:202711

ABH28939 - Ikke mulig i kombinasjon med FR4854050*:200318:202826

ABH28940 - Kun i kombinasjon med FR4864077*:202844

ABH28941 - Ikke mulig i kombinasjon med FR4864077**:200318

ABH28942 - Kun i kombinasjon med FR4860050*, FR4860028*, FR4860042*, FR4860051*, FR4864042*:200318:202711 og FR4860008*:202844

ABH28943 - Ikke mulig i kombinasjon med FR4860050*, FR4860028*, FR4860042*, FR4860051*, FR4864042*:200318:202826 og FR4860008*:200318

ABH28944 - Kun i kombinasjon med FR4860050*, FR4860028*, FR4860042*, FR4860051*, FR4864042*, FR4864077*:200318:202711 og FR4860008*:202844

ABH28945 - Ikke mulig i kombinasjon med 152828 og FR4860050*, FR4860028*, FR4860042*, FR4860051*, FR4864042*, FR4864077*:200318:202826 og FR4860008*:200318

ABH28946 - Kun i kombinasjon med FR4860050*, FR4860028*, FR4860042*, FR4860051*, FR4860008*:200318:202826 og FR4864077*:202844 og FR4864042*:200318:202711

ABH28947 - Ikke mulig i kombinasjon med FR4860050*, FR4860028*, FR4860042*, FR4860051*, FR4860008*:200318:202711 og FR4864077*:200318 og FR4864042*:200318:202826

ABH28948 - Bestående av: 251925

ABH28949 - Erstatter 102920-03 og FR4854050*:102619-03

ABH28951 - Ikke mulig i kombinasjon med FR4860028*, FR4860042*, FR4860050*, FR4864042*:103586 eller 100750-03 eller 102619-02 eller 252575-01 eller 252605-01 eller 252439-01 eller 252438-01 og FR4854050*:103586 eller 100750-03 eller 102619-02 eller 252575-01 eller 252605-01 eller 252439-01 eller 252438-01 eller 553746 eller 913918 eller 102619-03

ABH28952 - Ikke mulig i kombinasjon med 252575-01 eller 252605-01 eller 252438-01 eller 252439-01 eller 103577 og FR4864077*:553746 eller 913918 eller (100750-03 og 252575-01 eller 252605-01)

ABH28953 - Ikke mulig i kombinasjon med FR4860008*, FR4860028*, FR4860042*, FR4860050*, FR4864042*:553746 eller 913918 eller 103577 eller 103594

ABH28954 - Erstatter FR4854050*, FR4860050*, FR4860028*, FR4860042*, FR4860008*, FR4864042*:102619-03

ABH28955 - Ikke mulig i kombinasjon med FR4860008*, FR4860028*, FR4860042*, FR4860050*:102619-03 eller 100750-03 og FR4854050*:102619-03 eller 100750-03 eller 103577 eller 103594 og FR4864077*:102619-02 og FR4864042*:102619-03 eller 100750-03 og 913918

ABH28956 - Ikke mulig i kombinasjon med FR4854050*, FR4860008*, FR4860028*, FR4860042*, FR4860050*, FR4864042*:102619-02 eller 103577 eller 103594 og FR4864077*:103577 eller 103594 eller 102619-02

ABH29934 - Erstatter 253749 og 251489-02

ABH29935 - Kun i kombinasjon med 202132

ABH29936 - Kun i kombinasjon med 203021-99 eller 203025-99 eller 203022-99 eller 203026-99 eller 203024-99 eller 203028-99 eller 203029-99 eller 203032-99 eller 203031-99 eller 203034-99 eller 203090-98 eller 203092-98 eller 203110-99 eller 203111-99 eller 203125 eller 203134 eller 203132 eller 203135 eller 213044 eller 213045 og 101666-08 eller 204025 eller 203110 eller 203024 eller 203028 eller 203105 eller 203032 eller 204024 eller 203111 eller 203034 eller 203031 eller 203112

ABH29937 - Kun i kombinasjon med FR4864042*:200318:202711 og FR4864077*:202844

ABH29938 - Ikke mulig i kombinasjon med FR4864042*:200318:202826 og FR4864077*:200318 og 152828

ABH30127 - Ikke mulig i kombinasjon med 280050

Viktig informasjon

Bobiler, Camper Vans og campingvogner av merket WEINSBERG har 10 års tetthetsgaranti over hele Europa, og for øvrig henvises det til WEINSBERGs produktgaranti.

MERK FØLGENDE VIKTIGE BEMERKNINGER FOR ALLE FRITIDSKJØRETØY AV MERKE WEINSBERG:


OM DENNE PRISLISTEN:
Innholdet viser standen ved tidspunktet for trykking 07/2022. Prislisten er gyldig fra og med 08/2022 for modellåret 2023. Tidligere prislister, brosjyreinformasjon og tekniske data er ikke lenger gyldige i forhold til kjøretøyene som tilbys. Vi tar forbehold for evt. mangler og trykkfeil.


OM TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG ILLUSTRASJONER:
Samtlige data for mål og vekt ligger, ved bruk av naturlige råstoffer, innenfor mulige variasjoner på +/– 5 %. Vi anbefaler at du lar eventuelle ombygginger eller andre endringer av kjøretøyet utføres av en autorisert WEINSBERG‐forhandler. Pass på at det bare brukes WEINSBERG‐originaldeler. Hvis ikke, risikerer du både din egen sikkerhet og at kjøretøyet ikke får driftstillatelse. Ombygginger eller endringer i ettertid, kan bare foretas hvis det er teknisk mulig, og medfører som regel ekstra kostnader. Hvis kunden ønsker en kombinasjon av forskjellige løsninger, kan de enkelte løsningene komme i konfl ikt med hverandre. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer av konstruksjon, farge og utstyr hvis dette utgjør et teknisk fremskritt, ikke gir for store ulemper for kunden og/eller gjør kjøretøyet tryggere. Opplysninger angående levering, mål og vekt samt utseende svarer til det som var kjent da katalogen gikk i trykken (07/2022). Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer som gjelder utrustning, tekniske data, standardomfang og priser. Innhent informasjon hos en autorisert WEINSBERG‐forhandler før du kjøper kjøretøyet. Opplysninger om leveringsdetaljer, mål, vekt og utseende tilsvarer det som er gjeldende ved tidspunkt for trykksaksutgivelse (08/2022). Det tas forbehold om at det kan tilkomme endringer i utrustning, tekniske data, serieomfang og priser. Det tas videre forbehold om tekniske endringer innenfor konstruksjonsmessige rammer så lenge disse tjener den tekniske utviklingen og tjener kundens interesse. Det tas dertil forbehold om mindre avvik i f. eks. farger eller andre beskaffenheter gjeldende også etter kontraktskriving. Opplysninger om leveringsdetaljer, mål, vekt og utseende tilsvarer det som er gjeldende ved tidspunkt for trykksaksutgivelse (08/2022). Det tas forbehold om at det kan tilkomme endringer i utrustning, tekniske data, serieomfang og priser. Det tas videre forbehold om tekniske endringer innenfor konstruksjonsmessige rammer så lenge disse tjener den tekniske utviklingen og tjener kundens interesse. Det tas dertil forbehold om mindre avvik i f. eks. farger eller andre beskaffenheter gjeldende også etter kontraktskriving. Bilder viser til dels ekstrautstyr som kan leveres mot tillegg i pris. Bilder kan også vise utstyrsdetaljer av prototyper eller varianter som ikke alltid tilsvarer den angitte modellutgaven og som ikke er tilgjengelig som ekstrautstyr. Fargeavvik kan forekomme gjennom trykkeprosessen. Før et kjøp bør du innhente omfattende råd og opplysninger av din WEINSBERG forhandler om detaljer ved de forskjellige standard modellene. Det kan forekomme at dekor og design som er avbildet i katalogen ikke alltid er i samsvar med leveringstilbudet.


OM VEKTER, KALKULERTE EKSEMPLER OG NORMER:
Vannforsyningsanlegget tilsvarer minst de tekniske standardkrav fra 03/2009 (Direktiv 2002/72 EG).

** Kapasiteten til ferskvannstanken i henhold til vedlegg V, del A, punkt 2.6. fotnote (h) forordning (EU) 1230/2012 er alt etter kjøretøymodell via en overløpsventil begrenset til 10, 20 eller 40 l (anbefalt fylling ved kjøring).

Fritidskjøretøy fra WEINSBERG utmerker seg ved stor lastemulighet. Takket være innovative løsninger som bruk av høyfaste ståltyper i understellet og intelligent celleteknologi i møblene får fritidskjøretøyene til WEINSBERG lav egenvekt.

Vekt av tomt kjøretøy i henhold til denne prislisten er vekt av kjøretøy i standard utgave uten grunnutrustning, det vil si uten vekt av fører samt uten div. væsker slik som uten tilleggsutrustning i S. v. Del. 2, Avsnitt. 3 VO (EU) 1230/2012.
 

Vekt i kjøreklar stand i henhold til Del. 2, Avsnitt. 4 a) VO (EU) 1230/2012 er, så lenge intet avvikende er anmerket, definert som:
Vekt av kjøretøyet med standardutrustning i følge produsent (inkl. verktøy)
+ Drivstofftank, 90 % fylt
+ 75 kg (vekten av føreren)
+ Aluminiumsfl aske med fl ytende gass (5kg/11 kg), fylt 100 % (tilsvarer en vekt på 10kg/23kg)
+ Ferskvannstank fylt 100 % (kapasiteten til ferskvannstanken er alt etter kjøretøymodell begrenset til 10 l**/ 20 l**/ 40 l. ** ferskvann under kjøring hvis dette støttes teknisk)
+ Toalettspyletank, 100 % fylt
+ Ferskvannsbereder, 100% fylt
= Vekt i kjøreklar stand


Den teknisk tillatte totalvekt i henhold til Art. 2, Avsnitt. 7. VO (EU) 1230/2012 er defi nert som: Kjøretøyets høyeste vekt med last angitt av produsent.
 

Den maksimale lastemulighet i fl g. WEINSBERGkatalogopplysningene er definert som:
Teknisk tillatt totalvekt
– vekt i kjøreklar stand
= maksimal lastemulighet


Eksempel:
(teknisk tillatt totalvekt) 3.500 kg
– (vekt i kjøreklar stand) 2.850 kg
= (maksimal lastemulighet) 650 kg


Opplysninger i kjøretøyets rubrikk for «tekniske data/utstyrsdetaljer» er i første rekke relatert til den tillatte grunnmodellen etter typegodkjenningsretningslinjene i EU. Disse verdiene kan avvike i henhold til spesialmodeller eller andre lands retningslinjer. Din WEINSBERG fagforhandler kan gi deg nærmere opplysninger vedr. slike variasjoner.

Vær spesielt oppmerksom på følgende:
Vekt av maksimal tilleggslast blir redusert ved vekt av evt. medpassasjerer samt ved vekt av bestilt tilleggsutrustning.

Ved valg av tilleggsutrustning har du ansvar for at din WEINSBERG Bobil/Camper Van etter fratrekk av passasjerer (75 kg pr. person) og vekt av tilleggsutrustning, fortsatt har kapasitet for en minste‐tilleggslast (= Minste‐nyttelast). Denne må ikke under noen omstendighet underskrides (se vedlegg 1, Del A, Avsnitt. 2.6.4.1.2. VO (EU) 1230/2012).


Eksempel på beregning av Minste‐nyttelast:
(Høyeste antall tillatte passasjerer + bilføreren + totallengden av kjøretøyets påbygg i meter) x 10 = Minste lastemulighet i kg

Eksempel på beregning av Minste‐nyttelast:
[(Det høyeste tillatte antall passasjerer i tillegg til fører) 4 + (kjøretøyets totale lengde i meter) 6] x 10 = 100 kg.


Når du bestiller et WEINSBERG‐fritidskjøretøy, er du forpliktet til å passe på at kjøretøyet du konfi gurerer, overholder grensene for minimum nyttelast, også mht. valgt tilleggsutstyr.

Hvis tilleggsutstyret medfører at nyttelasten overskrider grensen, har du to muligheter ved bestilling av kjøretøyet:

  • Øke tillatt vekt for kjøretøyet
  • Fjerne tilleggsutstyr


For enkelte bobiler/Camper Van produsert av WEINSBERG har du muligheten til å redusere antall sitteplasser (avhenger av planløsning) Vekt på 85 kg pr. person kan nedjustere netto vekt. Ved en reduksjon i antall seter har du mulighet til å bestille ytterligere ekstrautstyr til din bobil. Din WEINSBERG forhandler kan til enhver tid gi deg opplysning om hvor stor kjøretøyets minste‐nyttelast er.

Kjøretøyets vekt med standardutrustning blir i fl g. opplysninger fra produsent bekreftet gjennom veiing av kjøretøyet i standard utgave. Som bruker av en Bobil/Camper Van er du pliktig i å overholde den teknisk tillatte totalvekt. I tillegg må du sørge for at maksimal akselbelastning ikke overskrides. Utover dette plikter du å overholde alle retningslinjer og forskrifter som er nødvendige for en sikker drift av kjøretøyet.


PRISINFORMASJON:
Når det bestilles valgfrie opsjoner som erstatter deler av pakker, vil disse pakke opsjonene ikke bli levert i tillegg. De angitte prisene er anbefalte veiledende priser fra produsenten. De angitte prisene inkluderer den lovpålagte merverdiavgiften (og eventuelt andre lovbestemte beregningsfaktorer eller skatter, som også kan vises separat). Prisene er (avhengig av land) eksklusive kostnadene for registreringsdokumenter, levering og transport, med mindre annet er uttrykkelig angitt. Kontakt WEINSBERG forhandleren for ytterligere informasjon. Veiledende pris for valgfritt utstyr gjelder bare når utstyret installeres på fabrikken i et nytt kjøretøy i løpende produksjon. Dessuten kan ikke alt valgfritt utstyr som tilbys, installeres i ettertid. De oppgitte veiledende prisene for de enkelte utstyrspakkene endrer seg ikke hvis man velger mer eller mindre tilleggsutstyr.