Viktig informasjon

Bobiler

Viktig informasjon og avhengighetene

Merknader

H141 - Vær oppmerksom på at antall indikerte soveplasser kan inkludere senger for både voksne og barn. Sengene har ikke de samme dimensjonene. Vi anbefaler derfor at du snakker med WEINSBERG forhandleren om dimensjonene til sengene i kjøretøyet, slik at du kan bestemme om de er tilpasset slik du ønsker det. Dvs. kombinasjonen av antall voksne/barn.

H142 - For noen modeller må tilleggsutstyr velges for å oppnå flest mulige soveplasser. WEINSBERG forhandleren din vil være behjelpelig med forslag på gode løsninger.

H712C - Når overløpsventilen er lukket, er kapasiteten på ferskvannstanken 100 Liter.

H711 - Ferskvannstank begrenset til 10 Liter med overløpsventil (anbefalt nivå under kjøring)

H157 - Vær oppmerksom på at montering av sykkelholderen på bakveggen begrenser ryggekameraets synsfelt.

H147 - Maksimal lastekapasitet 250 kg

H160 - Avhengig av planløsningen er en eller flere boostere montert for å øke varmeeffekten

H145 - Hvis alternativet er valgt, øker kjøretøyets høyde med ca 11 cm

H146 - I tillegg kan maskinvaren utvides ved hjelp av sensorer som ekstrautstyr (f. eks. dør‐/vinduskontakt). Du finner informasjon på www.velocate.com

H137 - Kjøretøyet leveres med en kupong for å løse inn medisinpakken. Legemiddelsettet inneholder apotekmedisiner. Kupongen kan derfor bare innløses på MediKit postordreapotek på www.medikit.shop

H91 - Sengeseng er ikke mulig over hele kjøretøyets lengde

H712F - Ferskvannstankens kapasitet er 124 liter med stengt sikkerhetsventil

Forutsetninger

ABH7691 - Ikke mulig i kombinasjon med 201781‑01 eller 201781‑02

ABH7698 - Ikke mulig i kombinasjon med 201781‑01 eller 201781‑02 eller 201869‑01 eller 201869‑02

ABH7699 - Ikke mulig i kombinasjon med 202766

ABH7700 - Erstatter 200868

ABH7701 - Kun i kombinasjon med 210012

ABH7702 - Ikke mulig i kombinasjon med 202392

ABH7703 - Bestående av: 202392

ABH7704 - Kun i kombinasjon med 243151

ABH7705 - Ikke mulig i kombinasjon med 102522‑03

ABH7707 - Kun i kombinasjon med 252143

ABH7708 - Bestående av: 102273

ABH7709 - Ikke mulig i kombinasjon med 102735‑01

ABH7710 - Ikke mulig i kombinasjon med 200188 eller 100215 eller 100216 eller 100217

ABH7711 - Kun i kombinasjon med 102735‑01

ABH7713 - Kun i kombinasjon med 102610

ABH7714 - Ikke mulig i kombinasjon med 202227

ABH7715 - Erstatter 102923‑04

ABH7716 - Erstatter 100960‑04

ABH7717 - Bestående av: 953554 og 953555

ABH7718 - Kun i kombinasjon med 301957

ABH7719 - Erstatter 302978 og 302979 og 302980 og 302981

ABH7720 - Kun i kombinasjon med 352380

ABH7721 - Ikke mulig i kombinasjon med 302494

ABH7722 - Kun i kombinasjon med 351166

ABH7723 - Bestående av: 352966 og 351945

ABH7724 - Erstatter 351274

ABH7725 - Kun i kombinasjon med 550566‑01 eller 352533‑01

ABH7726 - Erstatter 102619‑02

ABH7727 - Ikke mulig i kombinasjon med 913916

ABH7728 - Erstatter 253749

ABH7729 - Ikke mulig i kombinasjon med 250201 og 913913‑01 og 250201‑01 og 253748‑02

ABH7730 - Kun i kombinasjon med 253747‑01 eller 913913‑01 eller 253748‑02 eller 913914‑03

ABH7731 - Ikke mulig i kombinasjon med 250201 og 913914‑01 og 250201‑01

ABH7732 - Kun i kombinasjon med 252405

ABH7733 - Bestående av: 252405

ABH7734 - Kun i kombinasjon med 252479

ABH7735 - Ikke mulig i kombinasjon med 252824‑01 eller 252825‑01

ABH7736 - Kun i kombinasjon med 252698

ABH7737 - Kun i kombinasjon med 252815 og 252698

ABH7738 - Ikke mulig i kombinasjon med 253568‑01

ABH7741 - Kun i kombinasjon med 203718

ABH7742 - Kun i kombinasjon med 202139

ABH7743 - Kun i kombinasjon med 202132 eller 152828

ABH7744 - Kun i kombinasjon med 212561‑01

ABH7745 - Bestående av: 203808

ABH7746 - Erstatter 201815 og 212561‑01 og 200868

ABH7748 - Kun i kombinasjon med 200975‑04

ABH7749 - Bestående av: 202137

ABH7750 - Kun i kombinasjon med 352971 eller 351166

ABH7751 - Kun i kombinasjon med 252698 og 252815

ABH7752 - Ikke mulig i kombinasjon med 552052 eller 913916

ABH7753 - Erstatter 551746

ABH7754 - Ikke mulig i kombinasjon med 302033

ABH7758 - Kun i kombinasjon med 210013

ABH7759 - Kun i kombinasjon med 102610‑01

ABH7760 - Ikke mulig i kombinasjon med 252825‑01 og 913916

ABH7761 - Ikke mulig i kombinasjon med 250201 og 250201‑01 og 253748‑02 og 913913‑01

ABH17737 - Kun i kombinasjon med 102839

ABH19164 - Kun i kombinasjon med FR5045345*, FR5045377*:202711 og FR5049377*:200318:202711

ABH19165 - Ikke mulig i kombinasjon med FR5049377*:200318:202826

ABH19166 - Kun i kombinasjon med FR5049377*:203587 og FR5045345*, FR5045377*:202711 og FR5049377*:200318:202711

ABH19167 - Ikke mulig i kombinasjon med 201781‑01 eller 201781‑02 og FR5049377*:200318:202826

ABH19168 - Kun i kombinasjon med FR5845377*, FR5845345*:202711

ABH19169 - Kun i kombinasjon med FR5845377*, FR5845345*:202711 og 200318:202711

ABH19170 - Ikke mulig i kombinasjon med 200318:202826

ABH19171 - Kun i kombinasjon med FR5845346*:202711 og 200318:202711

ABH19172 - Kun i kombinasjon med 202711

ABH19173 - Ikke mulig i kombinasjon med FR5845346*:200318

ABH20240 - Ikke mulig i kombinasjon med 202060

ABH20405 - Erstatter 150620

ABH23184 - Kun i kombinasjon med 203001‑99 eller 203004‑99 eller 203004

ABH23185 - Kun i kombinasjon med 203007‑99 eller 203007 eller 203102‑99 eller 203129

ABH23186 - Kun i kombinasjon med 203001‑99 eller 203004‑99 eller 203004 eller 203082‑99

ABH23187 - Kun i kombinasjon med 203728 eller 252143 eller 253758

ABH23188 - Ikke mulig i kombinasjon med 203082‑99 eller 203128

ABH23189 - Kun i kombinasjon med 203082‑99 eller 203128

ABH23190 - kke mulig i kombinasjon med 203082‑99 eller 203082 eller 203128 eller 203115‑99 eller 203136

ABH23191 - Kun i kombinasjon med 203082‑99 eller 203082 eller 203128 eller 203115‑99 eller 203136

ABH23192 - Kun i kombinasjon med 203001‑99

ABH29939 - Kun i kombinasjon med 202132

ABH29940 - Erstatter 213950

ABH29941 - Erstatter 200868 og 212561‑01

Viktig informasjon

Bobiler, Camper Vans og campingvogner av merket WEINSBERG har 10 års tetthetsgaranti over hele Europa, og for øvrig henvises det til WEINSBERGs produktgaranti.
 

MERK FØLGENDE VIKTIGE BEMERKNINGER FOR ALLE FRITIDSKJØRETØY AV MERKE WEINSBERG:


OM DENNE PRISLISTEN:
Innholdet viser standen ved tidspunktet for trykking 07/2022. Prislisten er gyldig fra og med 08/2022 for modellåret 2023. Tidligere prislister, brosjyreinformasjon og tekniske data er ikke lenger gyldige i forhold til kjøretøyene som tilbys. Vi tar forbehold for evt. mangler og trykkfeil. OM TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG ILLUSTRASJONER Samtlige data for mål og vekt ligger, ved bruk av naturlige råstoffer, innenfor mulige variasjoner på +/– 5 %. Vi anbefaler at du lar eventuelle ombygginger eller andre endringer av kjøretøyet utføres av en autorisert WEINSBERG‐forhandler. Pass på at det bare brukes WEINSBERG‐originaldeler. Hvis ikke, risikerer du både din egen sikkerhet og at kjøretøyet ikke får driftstillatelse. Ombygginger eller endringer i ettertid, kan bare foretas hvis det er teknisk mulig, og medfører som regel ekstra kostnader. Hvis kunden ønsker en kombinasjon av forskjellige løsninger, kan de enkelte løsningene komme i konflikt med hverandre. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer av konstruksjon, farge og utstyr hvis dette utgjør et teknisk fremskritt, ikke gir for store ulemper for kunden og/eller gjør kjøretøyet tryggere. Opplysninger angående levering, mål og vekt samt utseende svarer til det som var kjent da katalogen gikk i trykken (07/2022). Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer som gjelder utrustning, tekniske data, standardomfang og priser. Innhent informasjon hos en autorisert WEINSBERG‐forhandler før du kjøper kjøretøyet. Opplysninger om leveringsdetaljer, mål, vekt og utseende tilsvarer det som er gjeldende ved tidspunkt for trykksaksutgivelse (08/2022). Det tas forbehold om at det kan tilkomme endringer i utrustning, tekniske data, serieomfang og priser. Det tas videre forbehold om tekniske endringer innenfor konstruksjonsmessige rammer så lenge disse tjener den tekniske utviklingen og tjener kundens interesse. Det tas dertil forbehold om mindre avvik i f. eks. farger eller andre beskaffenheter gjeldende også etter kontraktskriving. Opplysninger om leveringsdetaljer, mål, vekt og utseende tilsvarer det som er gjeldende ved tidspunkt for trykksaksutgivelse (08/2022). Det tas forbehold om at det kan tilkomme endringer i utrustning, tekniske data, serieomfang og priser. Det tas videre forbehold om tekniske endringer innenfor konstruksjonsmessige rammer så lenge disse tjener den tekniske utviklingen og tjener kundens interesse. Det tas dertil forbehold om mindre avvik i f. eks. farger eller andre beskaffenheter gjeldende også etter kontraktskriving. Bilder viser til dels ekstrautstyr som kan leveres mot tillegg i pris. Bilder kan også vise utstyrsdetaljer av prototyper eller varianter som ikke alltid tilsvarer den angitte modellutgaven og som ikke er tilgjengelig som ekstrautstyr. Fargeavvik kan forekomme gjennom trykkeprosessen. Før et kjøp bør du innhente omfattende råd og opplysninger av din WEINSBERG forhandler om detaljer ved de forskjellige standard modellene. Det kan forekomme at dekor og design som er avbildet i katalogen ikke alltid er i samsvar med leveringstilbudet.


OM VEKTER, KALKULERTE EKSEMPLER OG NORMER:

Vannforsyningsanlegget tilsvarer minst de tekniske standardkrav fra 03/2009 (Direktiv 2002/72 EG).

** Kapasiteten til ferskvannstanken i henhold til vedlegg V, del A, punkt 2.6. fotnote (h) forordning (EU) 1230/2012 er alt etter kjøretøymodell via en overløpsventil begrenset til 10, 20 eller 40 l (anbefalt fylling ved kjøring).

Fritidskjøretøy fra WEINSBERG utmerker seg ved stor lastemulighet. Takket være innovative løsninger som bruk av høyfaste ståltyper i understellet og intelligent celleteknologi i møblene får fritidskjøretøyene til WEINSBERG lav egenvekt.

Vekt av tomt kjøretøy i henhold til denne prislisten er vekt av kjøretøy i standard utgave uten grunnutrustning, det vil si uten vekt av fører samt uten div. væsker slik som uten tilleggsutrustning i S. v. Del. 2, Avsnitt. 3 VO (EU) 1230/2012.


Vekt i kjøreklar stand i henhold til Del. 2, Avsnitt. 4 a) VO (EU) 1230/2012 er, så lenge intet avvikende er anmerket, definert som:
Vekt av kjøretøyet med standardutrustning i følge produsent (inkl. verktøy)
+ Drivstofftank, 90 % fylt
+ 75 kg (vekten av føreren)
+ Aluminiumsflaske med flytende gass (5kg/11 kg), fylt 100 % (tilsvarer en vekt på 10kg/23kg)
+ Ferskvannstank fylt 100 % (kapasiteten til ferskvannstanken er alt etter kjøretøymodell begrenset til 10 l**/ 20 l**/ 40 l. ** ferskvann under kjøring hvis dette støttes teknisk)
+ Toalettspyletank, 100 % fylt
+ Ferskvannsbereder, 100% fylt
= Vekt i kjøreklar stand
 

Den teknisk tillatte totalvekt i henhold til Art. 2, Avsnitt. 7. VO (EU) 1230/2012 er definert som:
Kjøretøyets høyeste vekt med last angitt av produsent.
 

Den maksimale lastemulighet i flg. WEINSBERGkatalogopplysningene er definert som:
Teknisk tillatt totalvekt
– vekt i kjøreklar stand
= maksimal lastemulighet.
 

Eksempel:
(teknisk tillatt totalvekt) 3.500 kg
– (vekt i kjøreklar stand) 2.850 kg
= (maksimal lastemulighet) 650 kg.


JURIDISK INFORMASJON:
Opplysninger i kjøretøyets rubrikk for «tekniske data/ utstyrsdetaljer» er i første rekke relatert til den tillatte grunnmodellen etter typegodkjenningsretningslinjene i EU. Disse verdiene kan avvike i henhold til spesialmodeller eller andre lands retningslinjer.

Din WEINSBERG fagforhandler kan gi deg nærmere opplysninger vedr. slike variasjoner. Vær spesielt oppmerksom på følgende: Vekt av maksimal tilleggslast blir redusert ved vekt av evt. medpassasjerer samt ved vekt av bestilt tilleggsutrustning.

Ved valg av tilleggsutrustning har du ansvar for at din WEINSBERG Bobil/Camper Van etter fratrekk av passasjerer (75 kg pr. person) og vekt av tilleggsutrustning, fortsatt har kapasitet for en minste‐tilleggslast (= Minste‐nyttelast). Denne må ikke under noen omstendighet underskrides (se vedlegg 1, Del A, Avsnitt. 2.6.4.1.2. VO (EU) 1230/2012).


Eksempel på beregning av Minste‐nyttelast:
(Høyeste antall tillatte passasjerer + bilføreren + totallengden av kjøretøyets påbygg i meter) x 10 = Minste lastemulighet i kg

Eksempel på beregning av Minste‐nyttelast:
[(Det høyeste tillatte antall passasjerer i tillegg til fører) 4 + (kjøretøyets totale lengde i meter) 6] x 10 = 100 kg.
 

Når du bestiller et WEINSBERG‐fritidskjøretøy, er du forpliktet til å passe på at kjøretøyet du konfigurerer, overholder grensene for minimum nyttelast, også mht. valgt tilleggsutstyr.
 

Hvis tilleggsutstyret medfører at nyttelasten overskrider grensen, har du to muligheter ved bestilling av kjøretøyet:

  • Øke tillatt vekt for kjøretøyet
  • Fjerne tilleggsutstyr

 

For enkelte bobiler/Camper Van produsert av WEINSBERG har du muligheten til å redusere antall sitteplasser (avhenger av planløsning) Vekt på 85 kg pr. person kan nedjustere netto vekt. Ved en reduksjon i antall seter har du mulighet til å bestille ytterligere ekstrautstyr til din bobil.

Din WEINSBERG forhandler kan til enhver tid gi deg opplysning om hvor stor kjøretøyets minste‐nyttelast er. Kjøretøyets vekt med standardutrustning blir i flg. opplysninger fra produsent bekreftet gjennom veiing av kjøretøyet i standard utgave.

Som bruker av en Bobil/Camper Van er du pliktig i å overholde den teknisk tillatte totalvekt. I tillegg må du sørge for at maksimal akselbelastning ikke overskrides. Utover dette plikter du å overholde alle retningslinjer og forskrifter som er nødvendige for en sikker drift av kjøretøyet.


PRISINFORMASJON:
Når det bestilles valgfrie opsjoner som erstatter deler av pakker, vil disse pakke opsjonene ikke bli levert i tillegg. De angitte prisene er anbefalte veiledende priser fra produsenten. De angitte prisene inkluderer den lovpålagte merverdiavgiften (og eventuelt andre lovbestemte beregningsfaktorer eller skatter, som også kan vises separat). Prisene er (avhengig av land) eksklusive kostnadene for registreringsdokumenter, levering og transport, med mindre annet er uttrykkelig angitt. Kontakt WEINSBERG forhandleren for ytterligere informasjon. Veiledende pris for valgfritt utstyr gjelder bare når utstyret installeres på fabrikken i et nytt kjøretøy i løpende produksjon. Dessuten kan ikke alt valgfritt utstyr som tilbys, installeres i ettertid. De oppgitte veiledende prisene for de enkelte utstyrspakkene endrer seg ikke hvis man velger mer eller mindre tilleggsutstyr. Knaus Tabbert AG. Helmut‐Knaus‐Straße 1. 94118 Jandelsbrunn. Tyskland