Viktig informasjon

Bobiler

Viktig informasjon og avhengighetene

Merknader

H141 - Vær oppmerksom på at antall indikerte soveplasser kan inkludere senger for både voksne og barn. Sengene har ikke de samme dimensjonene. Vi anbefaler derfor at du snakker med WEINSBERG forhandleren om dimensjonene til sengene i kjøretøyet, slik at du kan bestemme om de er tilpasset slik du ønsker det. Dvs. kombinasjonen av antall voksne/barn.

H142 - For noen modeller må tilleggsutstyr velges for å oppnå flest mulige soveplasser. WEINSBERG forhandleren din vil være behjelpelig med forslag på gode løsninger.

H712C - Når overløpsventilen er lukket, er kapasiteten på ferskvannstanken 100 Liter.

H711 - Ferskvannstank begrenset til 10 Liter med overløpsventil (anbefalt nivå under kjøring)

H157 - Vær oppmerksom på at montering av sykkelholderen på bakveggen begrenser ryggekameraets synsfelt.

H146 - I tillegg kan maskinvaren utvides ved hjelp av sensorer som ekstrautstyr (f.eks. dør‐/vinduskontakt). Du finner informasjon på www.velocate.com

H137 - Kjøretøyet leveres med en kupong for å løse inn medisinpakken. Legemiddelsettet inneholder apotekmedisiner. Kupongen kan derfor bare innløses på MediKit postordreapotek på www.medikit.shop

H147 - Maksimal lastekapasitet 250 kg

H91 - Sengeseng er ikke mulig over hele kjøretøyets lengde

H712F - Ferskvannstankens kapasitet er 124 liter med stengt sikkerhetsventil

Forutsetninger

ABH11639 - Erstatter 201781‑01 eller 201781‑02

ABH11640 - Kun i kombinasjon med 210012 og 202132 og 201815 eller 202744 eller 202745 eller 202746 eller 202747

ABH11641 - Ikke mulig i kombinasjon med 203000‑99

ABH11642 - Kun i kombinasjon med 203000‑99 eller 203001‑99 eller 203002‑99 eller 203004‑99 eller 203099‑99 eller 203101‑99

ABH11643 - Kun i kombinasjon med 203005‑99 eller 203084‑99 eller 203098‑99

ABH11644 - Kun i kombinasjon med 203006‑99 eller 203007‑99 eller 203085‑99 eller 203100‑99 eller 203104‑99 eller 203102‑99 eller 203114‑99 eller 203129

ABH11645 - Kun i kombinasjon med 203000‑99 eller 203001‑99 eller 203002‑99 eller 203099‑99 eller 203004‑99 eller 203101‑99 eller 203082‑99 eller 203083‑99

ABH11646 - Ikke mulig i kombinasjon med 201781‑01 eller 201781‑02 eller 201869‑01 eller 201869‑02

ABH11647 - Erstatter 200868

ABH11648 - Kun i kombinasjon med 210012

ABH11649 - Ikke mulig i kombinasjon med 202392

ABH11650 - Bestående av: 202392

ABH11651 - Kun i kombinasjon med 243151

ABH11652 - Ikke mulig i kombinasjon med 102522‑03

ABH11653 - Kun i kombinasjon med 203728 eller 252143

ABH11654 - Kun i kombinasjon med 252143

ABH11655 - Bestående av: 102273

ABH11656 - Ikke mulig i kombinasjon med 102735‑01

ABH11657 - Ikke mulig i kombinasjon med 200188 eller 100215 eller 100216 eller 100217

ABH11658 - Kun i kombinasjon med 102735‑01

ABH11659 - Bestående av: 102577

ABH11660 - Kun i kombinasjon med 102610

ABH11661 - Ikke mulig i kombinasjon med 202227

ABH11662 - Erstatter 102923‑04

ABH11663 - Erstatter 100960‑04

ABH11664 - Erstatter 552960‑01

ABH11665 - Bestående av: 953554 og 953555

ABH11666 - Kun i kombinasjon med 301957

ABH11667 - Erstatter 302978 og 302979 og 302980 og 302981

ABH11668 - Kun i kombinasjon med 352380

ABH11669 - Ikke mulig i kombinasjon med 302494

ABH11670 - Kun i kombinasjon med 351166

ABH11671 - Bestående av: 352966 og 351945

ABH11672 - Erstatter 351274

ABH11673 - Ikke mulig i kombinasjon med 351880

ABH11674 - Erstatter 550825

ABH11675 - Kun i kombinasjon med 550566‑01 eller 352533‑01

ABH11676 - Erstatter 102619‑02

ABH11679 - Kun i kombinasjon med 252405

ABH11680 - Bestående av: 252405

ABH11681 - Kun i kombinasjon med 252479

ABH11682 - Ikke mulig i kombinasjon med 252824‑01 eller 252825‑01

ABH11683 - Kun i kombinasjon med 252698

ABH11684 - Ikke mulig i kombinasjon med 253568‑01

ABH11685 - Ikke mulig i kombinasjon med 203082‑99 eller 203083‑99 eller 203128 eller 203115‑99 eller 203116‑99 eller 203136

ABH11686 - Kun i kombinasjon med 203082‑99 eller 203083‑99 eller 203128 eller 203115‑99 eller 203116‑99 eller 203136

ABH11687 - Kun i kombinasjon med 203718

ABH11688 - Kun i kombinasjon med 202139

ABH11689 - Kun i kombinasjon med 202132 eller 152828

ABH11690 - Kun i kombinasjon med 212561‑01

ABH11691 - Erstatter 201815 og 212561‑01 og 200868

ABH11692 - Kun i kombinasjon med 210051 eller 210052 eller 210030 og 203082‑99 eller 203083‑99 eller 203128 eller 203115‑99 eller 203116‑99 eller 203136

ABH11693 - Kun i kombinasjon med 200975‑04

ABH11694 - Bestående av: 202137

ABH11695 - Kun i kombinasjon med 352971 eller 351166

ABH11696 - Erstatter 551746

ABH11697 - Kun i kombinasjon med 210013 og 202132 og 201815 eller 202744 eller 202745 eller 202746 eller 202747

ABH11698 - Kun i kombinasjon med 203006‑99 eller 203007‑99 eller 203085‑99 eller 203100‑99 eller 203104‑99 eller 203129

ABH11699 - Kun i kombinasjon med 203000‑99 eller 203001‑99 eller 203002‑99 eller 203099‑99 eller 203004‑99 eller 203101‑99 eller 203082‑99 eller 203083‑99 eller 203128

ABH11700 - Kun i kombinasjon med 210013

ABH11701 - Kun i kombinasjon med 102610‑01

ABH12419 - Bestående av: 203808

ABH12420 - Ikke mulig i kombinasjon med 302033

ABH12986 - Kun i kombinasjon med 252815 og 252698

ABH12987 - Kun i kombinasjon med 252698 og 252815

ABH14088 - Ikke mulig i kombinasjon med 913916

ABH14089 - Erstatter 253749

ABH14090 - Ikke mulig i kombinasjon med 250201 og 913913‑01

ABH14091 - Kun i kombinasjon med 253747‑01 eller 913913‑01

ABH14092 - Ikke mulig i kombinasjon med 250201 og 913914‑01

ABH14093 - Ikke mulig i kombinasjon med 252825‑01 og 913916

ABH14094 - Ikke mulig i kombinasjon med 250201 og 253747‑01

Viktig informasjon

Bobiler, CUV og campingvogner av merket WEINSBERG har 10 års tetthetsgaranti på bodelen over hele Europa og for øvrig henvises det til WEINSBERG produktgaranti bestemmelsene.

Merk følgende om alle bobiler og bybobiler/CUV av merket WEINSBERG:


OM DENNE PRISLISTEN:
Innholdet tilsvarer det som gjaldt ved trykking i 12/2021. Prislisten gjelder fra 01/2022 for modellåret 2022. Opplysninger i tidligere prospekter samt tekniske data er ikke lenger gyldige med tanke på de kjøretøyene som tilbys. Det tas forbehold om eventuelle feil og trykkfeil. Vi forbeholder oss retten til å endre informasjonen i denne prislisten uten forvarsel.


OM TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG ILLUSTRASJONER:
Angivelser av mål og vekt varierer som følge av bruken av naturlige råmaterialer innen mulige toleranser fra +/– 5 %. Ved på–, om‐ eller innbygging på ikke‐autoriserte verksteder setter du ikke bare din egen sikkerhet i fare. Du risikerer også å miste den generelle typegodkjenningen og de lovfestede garantirettighetene. Reparasjoner og ettermontering bør derfor bare foretas hos en forhandler som er autorisert av WEINSBERG, og du bør forlange å få originale reservedeler fra WEINSBERG. Senere om‐ og innbygginger, i den grad slike er teknisk mulige, krever ekstra monterings‐ og materialkostnader. I enkelttilfeller kan kombinasjoner av spesielle ønsker utelukke hverandre. Vi tar forbehold om tekniske forandringer i konstruksjon, farge og utstyr hvis dette kan tjene det tekniske fremskrittet. Denne katalogen representerer den siste serien og de nyeste modellene ved trykking 07/2021. Inngåtte kjøpskontrakter kan inneholde tekniske endringer, i den grad dette vil medføre forbedringer for sluttproduktet. Farger og materialvalg er fastsatt men kan også endres etter kontraktsinngåelse. Vennligst noter at noen av bildene i katalogene inneholder ekstra utstyr som ikke inngår i leveringen. Farger og dekorasjoner kan oppfattes annerledes på trykk enn i virkeligheten (f. eks. avvik på opptil ca. 2,0 dE mellom maling på metall og maling på GRP / plast). Utstyr og tilbehør som avbildet i katalogen er ikke nødvendigvis medfølgende utstyr. Før kjøp av produkt, vennligst kontakt din autoriserte forhandler som kan gi deg nødvendig informasjon og råd vedrørende de siste modeller. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil og prisendringer i denne katalogen. Det er kun tillatt å kopiere denne katalog etter skriftlig godkjenning fra Knaus Tabbert GmbH Noen illustrasjoner viser utstyrsmessige funksjoner som ikke er inkludert i standardutstyret og / eller som kan bestilles mot ekstra kostnad (ekstrautstyr), og i noen tilfeller også utstyrsfunksjoner av prototyper / studier / landvarianter som ikke samsvarer med standardutstyr og som ikke kan bestilles som ekstrautstyr. Mindre fargeviktige avvik mellom illustrasjonene i brosjyren og selve kjøretøyet kan ikke utelukkes helt på grunn av utskriftsprosesser. Ved kjøp er det viktig å rådføre seg med en autorisert WEINSBERG forhandler som kan gi deg gode råd og veiledning.


OM VEKTER, KALKULERTE EKSEMPLER OG NORMER:

Vannforsyningsanlegget tilsvarer minst de tekniske kravene per 03/2009 (direktiv 2002/72/EF)

Kapasiteten til ferskvannstanken i henhold til vedlegg V, del A, punkt 2.6. fotnote (h) forordning (EU) 1230/2012 er alt etter kjøretøymodell via en overløpsventil begrenset til 10, 20 eller 40 l (anbefalt fylling ved kjøring).

Bobiler fra WEINSBERG utmerker seg ved stor lastemulighet. Takket være innovative løsninger som bruk av høyfaste ståltyper i understellet og intelligent celleteknologi i møblene får bobilene til WEINSBERG lav egenvekt.

Vekten av det tomme kjøretøyet i forbindelse med denne prislisten er vekten av kjøretøyet som standardutgave og uten grunnutstyr, dvs. uten vekten av føreren, uten „væsker‟ og uten tilleggsutstyr i henhold til art. 2, punkt. 3 av forordning (EU) 1230/2012.

Vekten i kjøreklar stand i henhold til art. 2, punkt 4 a) i forordning (EU) 1230/2012 er – hvis ikke det er bestemmelser om noe annet – definert som:
Vekten av kjøretøyet med standardutstyr i henhold til produsentens angivelser (inkl. ombordverktøy): 
+ Drivstofftank, 90 % fylt
+ 75 kg (vekten av føreren)
+ Aluminiumsflaske med flytende gass (5kg/11 kg), fylt 100 % (tilsvarer en vekt på 10kg/23kg)
+ Ferskvannstank fylt 100 % (kapasiteten til ferskvannstanken er alt etter kjøretøymodell begrenset til 10 l**/ 20 l**/ 40 l. ** ferskvann under kjøring hvis dette støttes teknisk)
+ Toalettspyletank, 100 % fylt
+ Ferskvannsbereder, 100% fylt
= Vekt i kjøreklar stand

Den „teknisk tillatte totalvekten‟ i henhold til art. 2, punkt 7 i forordning (EU) 1230/2012 er definert som:

Den høyeste vekten av kjøretøyet som produsenten angir, når det er lastet, jeg. e. kjøretøyets maksimale tillatte totalmasse i kjøretøy med spesialutstyr og nyttelast (passasjerer, bagasje osv.)

Den maksimale lastemuligheten i forbindelse med angivelsene i katalogen fra WEINSBERG er definert som:

Teknisk tillatt totalvekt
 – Vekt i kjøreklar stand
 = Maksimal lastemulighet

Eksempel:

(Teknisk tillatt totalvekt) 3.500 kg 
 – (Vekt i kjøreklar stand) 2.850 kg
 = (Maksimal lastemulighet) 650 kg


JURIDISK INFORMASJON:
Informasjonen som gis om et kjøretøy under overskriften „Tekniske data / utstyrsdetaljer‟ refererer først til den grunnleggende modelltypen som er godkjent under EF‐typegodkjenningsprosedyren. Innenfor omfanget av landsvarianter og spesielle modeller kan disse verdiene avvike noe. Få mer informasjon fra din WEINSBERG forhandler.

Vær spesielt oppmerksom på følgende:
Maksimal lastemulighet som definert i katalogspesifikasjonene reduseres for eksempel av passasjerens vekt og også av vekten til alt tilleggsutstyret som er bestilt.

Når du kjøper din WEINSBERG bobil, må du huske at etter fratrekk av vekten av personene (estimert til 75 kg pr. person) om bord og vekten av tilleggsutstyret fra den maksimale lastemuligheten fremdeles må ha en minste lastemulighet (= minste nyttelast) til disposisjon som ikke må underskrides (jf. vedlegg I, del D, punkt 2.6.4.1.2 i forordning (EU) 1230/2012):
Eksempel – beregning av minste nyttelast:
(Høyeste antall tillatte passasjerer + bilføreren
 + totallengden av kjøretøyets påbygg i meter)
 x 10
 = Minste lastemulighet i kg
[(Høyeste antall tillatte passasjerer + bilføreren) 4
 + totallengden av kjøretøyets påbygg i meter) 6]
 x 10 
 = 100 kg

Som bruker av en bobil av merket WEINSBERG er du, når du kjører, forpliktet til ikke å overskride den „teknisk tillatte totalvekten‟ samt å sørge for å overholde reglene for maksimal akselvekt og de tilsvarende reglene for fordeling av lasten på akslene. Du har også plikt til å følge alle andre forskrifter som er påkrevd for å kjøre bobilen på en sikker måte.

For enkelte bobiler/CUV produsert av WEINSBERG har du muligheten til å redusere antall sitteplasser (avhenger av planløsning) Vekt på 85 kg pr. person kan nedjustere netto vekt. Ved en reduksjon i antall seter har du mulighet til å bestille ytterligere ekstrautstyr til din bobil.

Din WEINSBERG forhandler vil informere deg opp eventuelle endringer i lastekapasitet på din forespørsel. Totalvekten av kjøretøy med utstyr er iht. produsentens spesifikasjoner og endelig bestemt vekt på bil med standard utstyr.

Som bruker av en bobil/CUV er du ansvarlig, når du kjører, forpliktet til ikke å overskride den „teknisk tillatte totalvekten‟ samt å sørge for å overholde de til enhver tid gjeldende reglene for tillatt akselvekt og de tilsvarende reglene for fordeling av vekten på akslene. Du har også plikt til å følge alle andre forskrifter som er påkrevd for å kjøre på en sikker måte.


PRISINFORMASJON:
Når du bestiller ekstrautstyr som erstatter komponenter fra pakkene, er ikke disse pakkekomponentene inkludert i leveransen. De angitte prisene er anbefalte veiledende priser fra produsenten. De angitte prisene inkluderer den lovpålagte merverdiavgiften (og eventuelt andre lovbestemte beregningsfaktorer eller skatter, som også kan vises separat). Prisene er (avhengig av land) eksklusive kostnadene for registreringsdokumenter, levering og transport, med mindre annet er uttrykkelig angitt. De anbefalte utsalgsprisene for tilleggsutstyr gjelder bare fabrikkinstallasjon i nye kjøretøyer i nåværende produksjon. I tillegg er påfølgende installasjon ikke mulig for alt utstyr som tilbys. Prisene for de enkelte pakker er faste priser og kan ikke endres med tilleggsutstyr. Kontakt WEINSBERG forhandleren for ytterligere informasjon.