Viktig informasjon

Bobiler

Viktig informasjon og avhengighetene

Merknadene

H02 - Merk: Merk at hvis Fiat-Pakken ikke er bestilt, vil kjøretøyets leveringstid forlenges betydelig.

H140 - Vekt i kjøreklar stand basert på standard modell

H141- Vær oppmerksom på at antall indikerte soveplasser kan inkludere senger for både voksne og barn. Sengene har ikke de samme dimensjonene. Vi anbefaler derfor at du snakker med WEINSBERG forhandleren om dimensjonene til sengene i kjøretøyet, slik at du kan bestemme om de er tilpasset slik du ønsker det. Dvs. kombinasjonen av antall voksne/barn.

H142 - For noen modeller må tilleggsutstyr velges for å oppnå flest mulige soveplasser. WEINSBERG forhandleren din vil være behjelpelig med forslag på gode løsninger.

H712C - Når overløpsventilen er lukket, er kapasiteten på ferskvannstanken 100 liter.

H711 - Ferskvannstank begrenset til 10 liter med overløpsventil (anbefalt nivå under kjøring)

H123 - Kun tilgjengelig med møbelstoff "TURIN"

H145 - Hvis alternativet er valgt, øker kjøretøyets høyde med ca 11 cm.

H146 - I tillegg kan maskinvaren utvides ved hjelp av sensorer som ekstrautstyr (f.eks. dør-/vinduskontakt). Du finner informasjon på www.velocate.com.

H137 - Kjøretøyet leveres med en kupong for å løse inn medisinpakken. Legemiddelsettet inneholder apotekmedisiner. Kupongen kan derfor bare innløses på MediKit postordreapotek på www.medikit.shop.

H712E - Når overløpsventilen er lukket, er kapasiteten på ferskvannstanken 110 liter.

H91 - Sengeseng er ikke mulig over hele kjøretøyets lengde

H712F - Ferskvannstankens kapasitet er 124 ltr. med stengt sikkerhetsventil.

Avhengighetene

ABH8255 - Ikke mulig i kombinasjon med 253568

ABH8257 - Ikke mulig i kombinasjon med 202711

ABH8259 - Bestående av: 202756

ABH8261 - Ikke mulig i kombinasjon med 202756 og (203082 eller 203084)

ABH8264 - Kun i kombinasjon med 210012 og 203001, 203005, 203082, 203084, 203098:202756

ABH8265 - Ikke mulig i kombinasjon med 203000

ABH8267 - Kun i kombinasjon med 203000 eller 203001 eller 203002 eller 203004 eller 203099 eller 203101

ABH8269 - Kun i kombinasjon med 203005 eller 203084 eller 203098

ABH8271 - Kun i kombinasjon med 203006 eller 203007 eller 203085 eller 203100 eller 203104 eller 203102 eller 203114

ABH8274 - Kun i kombinasjon med 203000 eller 203001 eller 203002 eller 203099 eller 203004 eller 203101 eller 203082 eller 203083

ABH8275 - Ikke mulig i kombinasjon med 201781–01 eller 201781–02 eller 201869–01 eller 201869–02

ABH8277 - Kun i kombinasjon med 202132 eller 152828

ABH8279 - Kun i kombinasjon med 212561–01

ABH8282 - Erstatter 200868

ABH8283 - Kun i kombinasjon med 210012

ABH8286 - Erstatter 201815 og 212561–01 og 200868

ABH8287 - Ikke mulig i kombinasjon med 210056

ABH8289 - Kun i kombinasjon med 210056

ABH8291 - Ikke mulig i kombinasjon med 210012

ABH8293 - Kun i kombinasjon med 552335–01

ABH8295 - Kun i kombinasjon med 243151

ABH8297 - Ikke mulig i kombinasjon med 203000 og 252826 og (203082 eller 203084)

ABH8299 - Ikke mulig i kombinasjon med 102522

ABH8301 - Kun i kombinasjon med 252143

ABH8304 - Bestående av: 102273

ABH8305 - Ikke mulig i kombinasjon med 102735

ABH8307 - Ikke mulig i kombinasjon med 200188 eller 100215 eller 100216 eller 100217

ABH8309 - Kun i kombinasjon med 102735

ABH8311 - Bestående av: 102577

ABH8314 - Kun i kombinasjon med 102610

ABH8315 - Ikke mulig i kombinasjon med 202227

ABH8317 - Erstatter 102923–04

ABH8319 - Erstatter 100960–04

ABH8321 - Erstatter 552960–01

ABH8323 - Bestående av: 953554 og 953555

ABH8325 - Kun i kombinasjon med 301957

ABH8327 - Erstatter 302978 og 302979 og 302980 og 302981

ABH8329 - Kun i kombinasjon med 352380

ABH8331 - Kun i kombinasjon med 351166

ABH8333 - Bestående av: 352966

ABH8335 - Ikke mulig i kombinasjon med 351880

ABH8339 - Erstatter 550825

ABH8340 - Kun i kombinasjon med 550566 eller 352533

ABH8341 - Ikke mulig i kombinasjon med 550825

ABH8343 - Kun i kombinasjon med 351166 eller 351274

ABH8345 - Erstatter 102619–02

ABH8347 - Kun i kombinasjon med 252405

ABH8350 - Bestående av: 252405

ABH8351 - Kun i kombinasjon med 252479

ABH8353 - Ikke mulig i kombinasjon med 252824 eller 252825

ABH8355 - Kun i kombinasjon med 252698

ABH8357 - Ikke mulig i kombinasjon med 252445

ABH8359 - Ikke mulig i kombinasjon med 203082 og 202756

ABH8361 - Kun i kombinasjon med 210012 og 203001, 203082, 203079:202756

ABH8363 - Ikke mulig i kombinasjon med 203082 eller 203083

ABH8365 - Ikke mulig i kombinasjon med 210050 eller 210030 eller 210035

ABH8367 - Kun i kombinasjon med 210050 eller 210030 eller 210035

ABH8369 - Kun i kombinasjon med 200975–01

ABH8371 - Ikke mulig i kombinasjon med 203000 og 252826 og 203082

ABH8373 - Ikke mulig i kombinasjon med 103607

ABH8375 - Ikke mulig i kombinasjon med 200188

ABH8377 - Kun i kombinasjon med 103607

ABH8379 - Ikke mulig i kombinasjon med 252575 eller 252439

ABH8381 - Kun i kombinasjon med 210012 og 203001, 203082:202756

ABH8383 - Kun i kombinasjon med 202139

ABH8385 - Kun i kombinasjon med 202138

ABH8387 - Kun i kombinasjon med 352971 eller 351166

ABH8389 - Ikke mulig i kombinasjon med 550566 eller 352533

ABH8391 - Erstatter 551746

ABH8393 - Bestående av: 952795–02

ABH8395 - Bestående av: 202756 og 952795–02

ABH8397 - Kun i kombinasjon med 203006 eller 203007 eller 203085 eller 203100 eller 203104

ABH8399 - Ikke mulig i kombinasjon med 201781–03 eller 201781–04 eller 201869–01 eller 201869–02

ABH8402 - Kun i kombinasjon med 203005 eller 203098 eller 203006 eller 203100 eller 203007 eller 203104 eller 203084 eller 203085 eller 201781–03 eller 201781–04 eller 201869–01 eller 201869–02

ABH8403 - Ikke mulig i kombinasjon med 952795–01 eller 952797–01

ABH8405 - Ikke mulig i kombinasjon med 210030 eller 210035 eller 210050

ABH8407 - Kun i kombinasjon med 210030 eller 210035 eller 210050

ABH8409 - Bestående av: 402417

ABH8411 - Kun i kombinasjon med 401819
 

Viktig informasjon

For campingvogner, bobiler, CUV-er fra merket WEINSBERG, gir vi deg 10 års tetthetsgaranti på påbygget vi produserer, i tillegg til din lovbestemte garanti, som en del av garantibetingelsene våre gyldig på leveringstidspunktet.

Merk følgende om alle bobiler og bybobiler/CUV av merket WEINSBERG:


OM DENNE PRISLISTEN:
Innholdet tilsvarer det som gjaldt ved trykking i 08/2020. Prislisten gjelder fra 09/2020 for modellåret 2021. Opplysninger i tidligere prospekter samt tekniske data er ikke lenger gyldige med tanke på de kjøretøyene som tilbys. Det tas forbehold om eventuelle feil og trykkfeil.


OM TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG ILLUSTRASJONER:
Angivelser av mål og vekt varierer som følge av bruken av naturlige råmaterialer innen mulige toleranser fra +/– 5 %. Ved på-, om- eller innbygging på ikke-autoriserte verksteder setter du ikke bare din egen sikkerhet i fare. Du risikerer også å miste den generelle typegodkjenningen og de lovfestede garantirettighetene. Reparasjoner og ettermontering bør derfor bare foretas hos en forhandler som er autorisert av WEINSBERG, og du bør forlange å få originale reservedeler fra WEINSBERG. Senere om- og innbygginger, i den grad slike er teknisk mulige, krever ekstra monterings- og materialkostnader. I enkelttilfeller kan kombinasjoner av spesielle ønsker utelukke hverandre. Vi tar forbehold om tekniske forandringer i konstruksjon, farge og utstyr hvis dette kan tjene det tekniske fremskrittet. Denne katalogen representerer den siste serien og de nyeste modellene ved trykking 08/2021. Inngåtte kjøpskontrakter kan inneholde tekniske endringer, i den grad dette vil medføre forbedringer for sluttproduktet. Farger og materialvalg er fastsatt men kan også endres etter kontraktsinngåelse. Vennligst noter at noen av bildene i katalogene inneholder ekstra utstyr som ikke inngår i leveringen. Farger og dekorasjoner kan oppfattes annerledes på trykk enn i virkeligheten (f.eks. avvik på opptil ca. 2,0 dE mellom maling på metall og maling på GRP / plast). Noen illustrasjoner viser utstyrsmessige funksjoner som ikke er inkludert i standardutstyret og / eller som kan bestilles mot ekstra kostnad (ekstrautstyr), og i noen tilfeller også utstyrsfunksjoner av prototyper / studier / landvarianter som ikke samsvarer med standardutstyr og som ikke kan bestilles som ekstrautstyr. Mindre fargeviktige avvik mellom illustrasjonene i brosjyren og selve kjøretøyet kan ikke utelukkes helt på grunn av utskriftsprosesser. Ved kjøp er det viktig å rådføre seg med en autorisert WEINSBERG forhandler som kan gi deg gode råd og veiledning.


OM VEKTER, KALKULERTE EKSEMPLER OG NORMER:

Vannforsyningsanlegget tilsvarer minst de tekniske kravene per 03/2009 (direktiv 2002/72/EF)

Kapasiteten til ferskvannstanken i henhold til vedlegg V, del A, punkt 2.6. fotnote (h) forordning (EU) 1230/2012 er alt etter kjøretøymodell via en overløpsventil begrenset til 10, 20 eller 40 l (anbefalt fylling ved kjøring).

Bobiler fra WEINSBERG utmerker seg ved stor lastemulighet. Takket være innovative løsninger som bruk av høyfaste ståltyper i understellet og intelligent celleteknologi i møblene får bobilene til {MARKE} lav egenvekt.

Vekten av det tomme kjøretøyet i forbindelse med denne prislisten er vekten av kjøretøyet som standardutgave og uten grunnutstyr, dvs. uten vekten av føreren, uten „væsker“ og uten tilleggsutstyr i henhold til art. 2, punkt. 3 av forordning (EU) 1230/2012.

Vekten i kjøreklar stand i henhold til art. 2, punkt 4 a) i forordning (EU) 1230/2012 er – hvis ikke det er bestemmelser om noe annet – definert som:
Vekten av kjøretøyet med standardutstyr i henhold til produsentens angivelser (inkl. ombordverktøy): 
+ Drivstofftank, 90 % fylt 
+ 75 kg (vekten av føreren)
+ Aluminiumsflaske med flytende gass (5kg/11 kg), fylt 100 % (tilsvarer en vekt på 10kg/23kg)
+ Ferskvannstank fylt 100 % (kapasiteten til ferskvannstanken er alt etter kjøretøymodell begrenset til 10 l**/ 20 l**/ 40 l. ** ferskvann under kjøring hvis dette støttes teknisk)
+ Toalettspyletank, 100 % fylt
+ Ferskvannsbereder, 100% fylt
= Vekt i kjøreklar stand

Den „teknisk tillatte totalvekten“ i henhold til art. 2, punkt 7 i forordning (EU) 1230/2012 er definert som:

Den høyeste vekten av kjøretøyet som produsenten angir, når det er lastet, jeg. e. kjøretøyets maksimale tillatte totalmasse i kjøretøy med spesialutstyr og nyttelast (passasjerer, bagasje osv.)

Den maksimale lastemuligheten i forbindelse med angivelsene i katalogen fra {MARKE} er definert som:

Teknisk tillatt totalvekt 
 – Vekt i kjøreklar stand 
 = Maksimal lastemulighet

Eksempel:

(Teknisk tillatt totalvekt) 1.400 kg 
 – (Vekt i kjøreklar stand) 1.090 kg 
 = (Maksimal lastemulighet) 310 kg


JURIDISK INFORMASJON:
Informasjonen som gis om et kjøretøy under overskriften "Tekniske data / utstyrsdetaljer" refererer først til den grunnleggende modelltypen som er godkjent under EF-typegodkjenningsprosedyren. Innenfor omfanget av landsvarianter og spesielle modeller kan disse verdiene avvike noe. Få mer informasjon fra din WEINSBERG forhandler.

Vær spesielt oppmerksom på følgende:
 Maksimal lastemulighet som definert i katalogspesifikasjonene reduseres for eksempel av passasjerens vekt og også av vekten til alt tilleggsutstyret som er bestilt.

Når du kjøper din {MARKE} bobil, må du huske at etter fratrekk av vekten av personene (estimert til 75 kg pr. person) om bord og vekten av tilleggsutstyret fra den maksimale lastemuligheten fremdeles må ha en minste lastemulighet (= minste nyttelast) til disposisjon som ikke må underskrides (jf. vedlegg I, del D, punkt 2.6.4.1.2 i forordning (EU) 1230/2012):
Eksempel - beregning av minste nyttelast:
(Maksimalt antall senger
 + Total lengde på kjøretøyets karosseri i m)
 x 10
 = Minimum nyttelast i kg
[(Høyeste antall tillatte passasjerer + bilføreren ) 4
 + totallengden av kjøretøyets påbygg i meter) 6]
 x 10 
 = 100 kg

Som bruker av en bobil av merket WEINSBERG er du, når du kjører, forpliktet til ikke å overskride den „teknisk tillatte totalvekten“ samt å sørge for å overholde reglene for maksimal akselvekt og de tilsvarende reglene for fordeling av lasten på akslene. Du har også plikt til å følge alle andre forskrifter som er påkrevd for å kjøre bobilen på en sikker måte.

For enkelte bobiler/CUV produsert av {MARKE} har du muligheten til å redusere antall sitteplasser (avhenger av planløsning) Vekt på 85 kg pr. person kan nedjustere netto vekt. Ved en reduksjon i antall seter har du mulighet til å bestille ytterligere ekstrautstyr til din bobil.

Din WEINSBERG forhandler vil informere deg opp eventuelle endringer i lastekapasitet på din forespørsel. Totalvekten av kjøretøy med utstyr er iht. produsentens spesifikasjoner og endelig bestemt vekt på bil med standard utstyr.

Som bruker av en bobil/CUV er du ansvarlig, når du kjører, forpliktet til ikke å overskride den "teknisk tillatte totalvekten" samt å sørge for å overholde de til enhver tid gjeldende reglene for tillatt akselvekt og de tilsvarende reglene for fordeling av vekten på akslene. Du har også plikt til å følge alle andre forskrifter som er påkrevd for å kjøre på en sikker måte.


PRISINFORMASJON:
Når du bestiller ekstrautstyr som erstatter komponenter fra pakkene, er ikke disse pakkekomponentene inkludert i leveransen. De angitte prisene er anbefalte veiledende priser fra produsenten. De angitte prisene inkluderer den lovpålagte merverdiavgiften (og eventuelt andre lovbestemte beregningsfaktorer eller skatter, som også kan vises separat). Prisene er (avhengig av land) eksklusive kostnadene for registreringsdokumenter, levering og transport, med mindre annet er uttrykkelig angitt. De anbefalte utsalgsprisene for tilleggsutstyr gjelder bare fabrikkinstallasjon i nye kjøretøyer i nåværende produksjon. I tillegg er påfølgende installasjon ikke mulig for alt utstyr som tilbys. Prisene for de enkelte pakker er faste priser og kan ikke endres med tilleggsutstyr. Kontakt WEINSBERG forhandleren for ytterligere informasjon.