Algemene toelichtingen

Caravan

WEINSBERG CARAVANS, CAMPERS EN CUV HEBBEN VAN FABRIEKSWEGE, GELDIG VOOR GEHEEL EUROPA, EEN WATERDICHTHEIDSGARANTIE VAN 10 JAAR OP DE DOOR ONS VERVAARDIGDE OPBOUW. UW WEINSBERG DEALER GEEFT 2 JAAR GARANTIE OP MATERIAAL ‐ EN CONSTRUCTIEFOUTEN.

BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE ALLE CARAVANS EN CAMPERS VAN HET MERK WEINSBERG:

Maten en gewichten variëren door het gebruik van natuurlijke materialen binnen mogelijke toleranties van +/– 5%. Door aan‐ of ombouw in niet‐geautoriseerde werkplaatsen brengt je jouw veiligheid in gevaar en riskeer je de algemene goedkeuring en de WEINSBERG‐garantieverlening. Laat reparaties en latere aanpassingen daarom alleen uitvoeren door een WEINSBERG‐specialist en sta erop dat alleen originele WEINSBERG‐extra’s worden gemonteerd. Alle prijsgegevens zijn adviesprijzen af fabriek en zijn inclusief de wettelijke 21% BTW. De foto’s in de WEINSBERG‐prijslijst tonen deels speciale uitrustingen die tegen meerprijs verkrijgbaar zijn. De inhoud van deze prijslijst stemt overeen met de stand op de datum van het ter perse gaan in 07–2019 en is geldig vanaf 01–08–2019 voor het modeljaar 2020. Eerdere prijslijsten komen hiermee te vervallen. Drukfouten en wijzigingen voorbehouden. Technische aanpassingen in kleur, constructie en uitvoering voorbehouden. Het waterverzorgingssysteem beantwoordt minstens aan de stand van de techniek 03/2009 (richtlijn 2002/72/EG).

WEINSBERG caravans hebben een hoog laadgewicht. Door innovatieve oplossingen en het gebruik van hoogwaardige materialen bij het chassis of intelligente wafeltechniek in de meubelbouw is het mogelijk, de eigen gewichten van de WEINSBERG‐caravans en campers zeer laag te houden. De wetgever heeft geregeld dat gewichtsvermelding van een caravan of camper het gewicht ‚in rijklare toestand’ en het ‚geoorloofde totaalgewicht moet worden aangegeven (Verordening EU 1230/2012). De pakketprijzen zijn vastgestelde prijzen en onderdelen van pakketten kunnen niet afzonderlijk besteld worden.

*) TOELICHTING OP DE GEWICHTSOPGAVE VAN UW WEINSBERG CARAVAN:

Het rijklaargewicht is: Volgens Europeesche regelgeving is het wettelijk verplicht dat de gewichtsaanduiding van de caravan in een ’rijklaargewicht’ en een ’toelaatbaar totaalgewicht’ wordt aangeduid. (art. 2, rubriek 3 VO (EU) 1230/2012)

De massa van het lege voertuig (art. 2, rubriek 4 a) VO (EU) 1230/2012) is, voor zover verder niets afwijkends is afgesproken, als volgt gedefinieerd:

De massa van het voertuig in standaarduitrusting:
PLUS gevulde gasflessen (5 kg/11kg) 100% gevuld (komt overeen met 10kg/23kg totaalgewicht)
PLUS gevulde verswatertank (100% gevuld)
PLUS spoelwatertank toilet (100% gevuld)
PLUS warmwaterboiler (100% gevuld)
is het rijklaargewicht

Het toelaatbaar totaalgewicht volgens art. 2, rubriek 7 VO (EU) 1230/2012 geeft aan:
Wat het voertuig in totaal technisch mag wegen, dus de massa van het lege voetuig plus fabrieksaccessoires, toebehoren, bagage, gas, water, etc.

Voor jou als gebruiker van een WEINSBERG caravan:

De voor de gebruiker belangrijke waarde van het maximale laadvermogen (accessoires, bagage, water, gas, etc) ontstaat dus wanneer u het rijklaargewicht van het voertuig aftrekt van het toelaatbaar totaalgewicht.

Voorbeeld:
Toelaatbaar totaalgewicht voertuig 1.400 kg
minus rijklaargewicht 1.090 kg
= maximaal laadgewicht 310 kg
(bagage, lading, gas, water enz.)

Wees ervan bewust, dat bij aanschaf van extra apparatuur in of aan
uw WEINSBERG caravan, na aftrek van het gewicht van de apparatuur,
het maximaal toelaatbaar laadvermogen altijd nog over een minimaal
laadvermogen moet beschikken, die niet overschreden mag worden,
volgens bijlage I, deel A, rubriek 2.6.4.1.2 van verordening (EU) 1230/2012:
Max. aantal slaapplaatsen + totaallenge van het voertuig
in meters) x 10 = totaal toelaatbaar gewicht in kg.

Bijvoorbeeld:
[(Max. aantal slaapplaatsen 4 + totaallenge van het voertuig in meters) 5] x 10 = 90 kg.

De massa van het lege voertuig wordt bepaald door de weging van de seriematige (standaard) uitvoeringen, dus zonder pakketten of andere extra accessoires.

Wees er op attent dat extra accessoires, toebehoren en fabriekspakketten door hun gewicht het laadvermogen kunnen beperken. Als gebruiker ben je verplicht om tijdens het rijden het toelaatbaar totaalgewicht niet te overschreiden. Je moet er dus aan denken dat speciale uitvoeringen, accessoires en pakketten door hun invloed op het gewicht van het lege voertuig het maximale laadgewicht van een caravan kunnen verminderen. Als gebruiker van een caravan ben je verplicht, ervoor te zorgen dat je tijdens het rijden het ‚toelaatbaar totaalgewicht’, alsmede maximale aslast en kogeldruk niet overschrijdt.

Consumentenprijzen „af fabriek“ zijn inclusief 21% BTW, fabrieks afhaal pakket, kosten voor verkrijging kenteken, leges, kentekenplaat en recyclingsbijdrage.

*Afhaal pakket fabriek houdt in:
* Het door de consument zelf afhalen van het voertuig bij de fabriek (na afspraak)
* Aflevering door een specialist van de fabriek
* Uitleg van het voertuig door de specialist van de fabriek
* Een fabrieksbezichtiging
* Een kleine lunch in de fabriek
* Een klein presentje van de fabriek
Indien de consument niet zelf wenst af te halen dan rekent de dealer een meerprijs wegens het verschil aan transportkosten.

Consumentenprijzen „af dealer“ zijn inclusief 21% BTW, transportkosten, kosten voor verkrijging kenteken, leges, kentekenplaat en recyclingsbijdrage.