Tärkeää tietoa

Matkailuautot & CUV

MYÖNNÄMME WEINSBERG MATKAILUVAUNUILLE, MATKAILUAUTOILLE JA RETKEILYAUTOILLE TAKUUEHTOJEN MUKAISEN 10 VUODEN TIIVEYSTAKUUN VALMISTAMAMME KORIN OSALTA JA 24 KUUKAUDEN TUOTETAKUUN, JONKA MYÖNTÄÄ WEINSBERG JÄLLEENMYYJÄSI.

 

Pyydämme kiinnittämään huomiota seuraaviin seikkoihin:

Mitoissa ja painoissa on noin +/– 5 %:n toleranssi, koska auton raaka‐aineet ovat luonnon materiaaleja. Jos ajoneuvoon tehdään minkäänlaisia muutoksia, joita ei ole tehty valtuutetun jälleenmyyjän / huoltamon toimesta, se voi johtaa henkilökohtaiseen vaaraan ja WEINSBERG takuun menettämiseen Suosittelemme tekemään kaikki korjaukset, jälkiasennukset tai päivitykset vain valtuutetulla WEINSBERG jälleenmyyjällä, ja pyytämään ainoastaan alkuperäisiä WEINSBERG osia. Tarvikeosia käytettäessä ajoneuvon paino nousee, ja kasvattaa kuormaa. Kuvissa saattaa olla autoja joissa on maksullisia lisävarusteita.

Hinnasto 2020‐mallien osalta on voimassa 1.8.2019 alkaen. Edelliset hinnastot eivät ole voimassa. Matkailuautoihin voi tulla teknisiä muutoksia mallivuoden sisällä. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

VESIJÄRJESTELMÄ ON ASETUKSEN MUKAINEN 03/2009 (ASETUS 2002/72/EG)

Knaus‐ajoneuvosi painojen tarkennukset: Knaus matkailuautoissa on ominaista suuri sallittu ajoneuvon hyötykuorma. Innovatiivisten ratkaisujen, kuten luja teräsrunko tai hunajakennoteknologia huonekaluissa auttavat alentamaan Knaus matkailuajoneuvon massaa. Tässä hinnastossa mainittu tyhjä massa tarkoittaa ajoneuvon painoa vakiovarustein ilman nesteitä ja asetuksen 2, pykälä 3 VO (EU) 1230/2012 mukaisia lisävarusteita.

Laki edellyttää että jokaisessa autossa on merkitty massa tyhjänä ja massa ajokunnossa. Matkailuajoneuvojen massatulkinnat EUasetuksen 1230/2012 voit tarkistaa trafin tietokannasta.

MASSA AJOVALMIINA SISÄLTÄÄ SEURAAVAT ASIAT:
Massa tyhjänä (sis. Fiat renkaanvaihtotyökalut)
+ Polttoaineankki 90% täynnä
+ Kuljettaja 75 kg
+ Kaasupullo 100% täynnä (laskettu alumiinipullolla) (vaikutus 18kg)
+ Tuorevesisäiliö täytetty 100% (kapasiteetti rajoitettu mallista riippuen 10 ltr.** / 20 ltr.** / 40 ltr.** ajon aikana, mikäli se on teknisesti sitä edellyttänyt)
+ Kasetti wc: n tankki 100% täynnä
+ Tuorevesisäiliö 100% täynnä
= Massa ajovalmiina
** Vesisäiliön kapasiteetti rajoitettu mallista riippuen ylivirtausventtiilillä (EU asetuksen 1230/2012 mukaisesti) 10 ltr.** / 20 ltr.** / 40 ltr.** ajon aikana, mikäli se on teknisesti sitä edellyttänyt.

ESIMERKKI: teknisesti sallittu kokonaismassa
Ajoneuvon massa (sis. renkaanvaihtotyökalut) 2.850 kg
Suurin sallittu massa 3.500 kg
Maksimi lastauspainot
(Matkustajat, Matkatavarat, Kaasu, Vesi, Polttoaine ym.) 650 kg

 

Huomioi, että sallittujen matkustajien määrä ja erityisesti lisävarusteet vaikuttavat ajoneuvon massaan ja kantavuuteen.
Kun hankit lisävarusteita WEINSBERG matkailuautoosi ota huomioon, että kun esitteessä ilmoitetusta maksimikantavuudesta vähennetään matkustajien paino (75 kg / matkustaja) sekä lisävarusteiden paino, ei vähimmäishyötykuorman painoraja saa missään tapauksessa alittua (vrt. EU‐asetus, pykälä 2.6.4.1.2 VO (EU) 1230/2012).
(Sallittujen matkustajien enimmäismäärä sekä kuljettaja + ajoneuvon kokonaispituus metreinä) x 10 = vähimmäishyötykuorma kg.

Erimerkkilaskelma vähimmäishyötykuormasta:
[(Sallittujen matkustajien enimmäismäärä sekä kuljettaja) 4 + (ajoneuvon kokonaispituus metreinä) 6] x 10 = 100 kg.

„Ajoneuvon ostaja on vastuussa vähimmäishyötykuorman rajoista. Mikäli ajoneuvon varustelu ylittää sallitun kantavuuden ja vähimmäishyötykuorma alittuu, on ennen ajoneuvon tilaamista ratkaisuna kaksi vaihtoehtoa:
• Ajoneuvon kokonaismassan korottaminen
• Joistakin lisävarusteista luopuminen“

Joidenkin WEINSBERG matkailuautojen ja WEINSBERG in alkovimallien (mallikohtaisesti) ajon aikana sallittujen istumapaikkojen määrää on mahdollista vähentää jo ajoneuvoa tilatessa. Yhden istumapaikan vähentäminen nostaa hyötykuorman määrää tai mahdollisuutta tilata lisävarusteita maks. 85 kg.

WEINSBERG‐jälleenmyyjäsi kertoo mielellään tietoja ajoneuvosi painoihin ja kantavuuteen liittyen.

Valmistajan ilmoittama ajoneuvon omapaino on ajoneuvon paino punnittuna vakiovarusteiden kanssa.

Matkailuauton käyttäjä on velvollinen pitämään huolen siitä, etteivät “teknisesti sallittu kokonaismassa“ tai akselipainot ylity ajon aikana ja että lasti on jakautunut akseleihin kohdistuvien painojen mukaisesti. Käyttäjä on myös velvollinen noudattamaan ajoneuvon turvalliseen käyttöön liittyviä ohjeita.

Tilattaessa lisävarusteita, jotka korvaavat pakettien varusteita, ei näitä pakettiin kuuluvia varusteita toimiteta enää erikseen.

Tiedot toimituksen sisällöstä, mitoista ja painoista sekä ulkonäöstä vastaavat painamisajankohdan tietämystä (07/2019). Pidätämme oikeuden varustusten, teknisten tietojen, sarjan laajuuden ja hintojen muutoksiin. Kun sopimus on tehty, pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin rakenteen puitteissa, sikäli kuin ne edistävät teknistä kehitystä ja ovat asiakkaan kannalta kohtuullisia. Lisäksi pidätämme oikeuden lieviin poikkeamiin väreissä ja koostumuksissa – myös sen jälkeen, kun sopimus on tehty – mikäli niitä ei voida välttää materiaaleihin liittyvistä syistä (esim. ulkovärin eroavuudet noin 2.0 dE seinäpeltien ja lasikuitu/muoviosien välillä).

Huomaa, että luettelon sisältämissä kuvissa esitellään osittain vaihtoehtoista muotoilua tai erikoisvarusteita, joihin liittyy lisäkustannuksia. Poikkeamat väreissä ovat mahdollisia painoteknisistä syistä.

Pyydä tästä syystä kyseisen merkin sopimuskauppiasta informoimaan sinua perusteellisesti kyseessä olevan sarjan nykytilasta. Luettelossa näkyvä koristelu ei sisälly toimitukseen.

Huomioi myös ajankohtaisen hinnaston sisältämät tiedot, erityisesti painoista, kuormausmahdollisuuksista ja toleransseista. Lisäpainosten tekeminen, osittaistenkin, on sallittua ainoastaan Knaus Tabbert GmbH: n etukäteen myöntämällä kirjallisella luvalla.

Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.