Generel Informationer

Campingvogne

Vigtig bemærkninger og afhængigheder

Bemærkninger

H139 - Den specificerede dimension bestemmes på køretøjer sammen med standardudstyr; Størrelsen kan variere, hvis bestemt tilbehør vælges (f. eks. vægtforhøjelse / dæk). 

H719 - Bemærk information og forklaringer på bagsiden 

H141 - Bemærk venligst, at det angivne antal senge kan omfatte både voksne og barnesenge. Sovepladserne har ikke de samme dimensioner. Vi anbefaler derfor, at du får rådgivning fra din WEINSBERG forhandler omkring mål af sovepladserne i køretøjet. 

H142 - Der skal vælges ekstra udstyr til de enkelte modeller for at opnå den størst mulige antal sovepladser. Din WEINSBERG forhandler rådgiver dig gerne. 

H81 - Muligt op til 3 måneder før produktion 

H128 - Gasdrift under kørsel er kun tilladt i forbindelse med Mono eller Duo Control 

H145 - Hvis indstillingen vælges, øges køretøjets højde med ca. 11 cm 

H31 - Stofbeklædning på frontpanelet er ikke tilgængeligt ved tilvalg af 101850 (frontvindue) 

H146 - Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f. eks. dør‐/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på www.velocate.com 

H137 - Køretøjet leveres med en værdikupon med en kode til indløsning af et medicinsæt (Medi‐kit). Medi‐kit indeholder farmaceutisk medicin, der bør være i ethvert medicinsæt. Kuponen kan derfor kun indløses på www.medikit.shop. Med MediKit er du og din familie ideelt udstyret, enten der er hjemme eller på ferie. Få dette eksklusive medicinsæt i en taske af høj kvalitet. Du kan også få mere information om dit MediKit på www.medikit.shop. (landeafhængig) 

H159 - Intet gulvklima, 12 V kompressorkøleskab, induktion dobbelt kogeplade

Afhænger af

ABH2269 - Bestående af: 953557 

ABH2270 - Ikke muligt i kombination med FW5155381*:152565 

ABH2271 - Kun i kombination med 152827 

ABH2272 - Kun i kombination med 152829 

ABH2273 - Erstattet 152829 og 150109 og 151634 

ABH2274 - Kun i kombination med 152748 eller 152750 

ABH2275 - Kun i kombination med 150027 

ABH2276 - Ikke muligt i kombination med 152748 eller 152750 

ABH2277 - Kun i kombination med 150109 

ABH2278 - Ikke muligt i kombination med 100526‑21 eller 553766 

ABH2284 - Ikke muligt i kombination med 100526‑21 

ABH2285 - Ikke muligt i kombination med FW5140253*, FW5144253*:552052 eller 913916 eller 552540 

ABH2286 - Erstattet 102920‑02 

ABH2287 - Ikke muligt i kombination med FW5140237*:552413 

ABH2288 - Ikke muligt i kombination med 552317 eller 552413 

ABH2289 - Erstattet 551687 

ABH2290 - Ikke muligt i kombination med 553766 

ABH2291 - Ikke muligt i kombination med 552682 

ABH2292 - Ikke muligt i kombination med 552413 eller 550590 

ABH2293 - Ikke muligt i kombination med 552317 eller 550590 

ABH2294 - Bestående af: 953554 og 953555 

ABH2295 - Kun i kombination med 450083 og (151010 eller 151025 eller 151027) 

ABH2296 - Erstattet 302978 og 302979 og 302980 og 302981 

ABH2297 - Kun i kombination med 551054 

ABH2298 - Erstattet FW5155381*:102619‑02 

ABH2299 - Ikke muligt i kombination med FW5140253*, FW5144253*:102619‑02 og 552540 og 913916 

ABH2300 - Kun i kombination med 450623 

ABH2301 - Kun i kombination med 251729 

ABH2302 - Ikke muligt i kombination med 251248‑01 

ABH2303 - Ikke muligt i kombination med 253753 

ABH2304 - Kun i kombination med 251261 og 250006 

ABH2305 - Kun i kombination med 252698 

ABH2306 - Kun i kombination med 252815 og 252698 

ABH2307 - Ikke muligt i kombination med 151065 eller 151060 eller 151019 

ABH2308 - Bestående af: 302974 og 302975 og 302976 og 302977 og 302978 og 302979 og 302980 og 302981 

ABH2309 - Kun i kombination med 151070 eller 151060 eller 151065 

ABH2310 - Erstattet 152829 

ABH2311 - Kun i kombination med 152748 eller 152750, 150027 

ABH2312 - Kun i kombination med 552682 eller 553766 

ABH2313 - Ikke muligt i kombination med 100612‑22 

ABH2314 - Kun i kombination med FW5240253*, FW5249356*, FW5252356*:151070 eller 151060 eller 151065 

ABH2315 - Kun i kombination med FW5249310*:151070 eller 151060 eller 151065 

ABH2316 - Ikke muligt i kombination med FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:552052 og FW5249356*, FW5252356*:100750‑02 

ABH2317 - Erstattet FW5249356*:102619‑02 

ABH2318 - Ikke muligt i kombination med FW5252356*: 102619‑02 

ABH2319 - Ikke muligt i kombination med FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:100750‑03 

ABH2320 - Erstattet FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:102619‑03 

ABH2321 - Kun i kombination med FW5246317*:151070 eller 151060 eller 151065 

ABH2322 - Ikke muligt i kombination med 151075 

ABH2323 - Erstattet 402985‑17 og 402985‑20 

ABH2324 - Kun i kombination med 453604 

ABH2325 - Erstattet 353769 

ABH2326 - Kun i kombination med 151075 

ABH2327 - Kun i kombination med 151075 eller 301957 

ABH2328 - Ikke muligt i kombination med FW5240253*, FW5246317*:102619‑02 og FW5249310*:102619‑02 og 552540 

ABH2329 - Kun i kombination med 452718‑01 og (151070 eller 151060 eller 151065) 

ABH2330 - Kun i kombination med 450083 og (151070 eller 151060 eller 151065) 

ABH2331 - Ikke muligt i kombination med 151075 og 251729 eller 250376‑01 

ABH15851 - Kun i kombination med 100526‑21 

ABH21005 - Ikke muligt i kombination med FW5140237*:552317 eller 552413 og 550590

Vigtige tekniske og lovmæssige henvisninger til campingvognskonfiguration og vægtrelaterede oplysninger.

I trafikken er alle campingvogne godkendt til en bestemt maksimal vægt. Denne maksimale vægt må ikke overskrides ved kørsel. Derfor skal du være opmærksom på de tekniske og lovmæssige bestemmelser i forbindelse med din campingvogns vægt allerede ved konfigurationen af din vogn og ved valg af ekstraudstyr fra fabrikken („pakker‟, „udstyrsfunktioner‟ og „valgmuligheder‟). 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/535 af 31. marts 2021 (indtil 06/2022: Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 af 12. december 2012) indeholder lovkrav til vægten af din campingvogn. For at informere dig bedst muligt om de vægtrelaterede oplysninger i forbindelse med konfigurationen baserer følgende forklaringer og henvisninger fra Knaus Tabbert AG på specifikationerne i denne forordning. Læs nedenstående forklaringer og henvisninger om vægtrelaterede oplysninger omhyggeligt, før du konfigurerer og bestiller din campingvogn. Vores forhandlere hjælper dig gerne med at vælge og konfigurere din campingvogn.

I. Begreber

1. Campingvognens teknisk tilladte totalvægt

Campingvognens „teknisk tilladte totalvægt‟ fremgår af registreringsattestens del I og betegner den maksimale vægt, som din campingvogn må veje med last (f. eks. 1.500 kg),  og som er oplyst af fabrikanten. Denne vægt må ikke overskrides ved kørsel. Overskrides den teknisk tilladte totalvægt under kørslen, er der risiko for bøder i mange europæiske lande. I Tyskland kan en overskridelse af den teknisk tilladte totalvægt under kørslen medføre bøde. Vi anbefaler derfor, at du vejer din campingvogn før hver tur og kontrollerer, at vægten af din campingvogn overholder den teknisk tilladte totalvægt. Du er selv ansvarlig for at overholde den teknisk tilladte totalvægt.

Den teknisk tilladte totalvægt fremgår af de tekniske data for hvert grundrids.

2. Campingvognens vægt i køreklar stand

„Vægten i køreklar stand‟ betegner campingvognens vægt samt opbygning og standardudstyr („basisudstyr‟ eller „standardudstyr‟) inkl. en fyldt gasflaske, en fuld friskvandstank, en fuld toiletskyllevandstank og en fyldt vandvarmer.

Vægten i køreklar stand fremgår af de tekniske data for hvert grundrids.

Vægten i køreklar stand omfatter følgende elementer:

  • campingvognens egenvægt inklusive opbygningen og drivmidler som smørefedt, olier og kølemiddel, værktøj og lappegrej ved punktering
  • fabrikkens standardudstyr, dvs. den grundlæggende konfiguration af en campingvogn udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven, inklusive alt monteret udstyr, som ikke kræver yderligere specifikationer på konfigurations‐ eller udstyrsniveau
  • friskvandstank, der er fyldt 100 % 
  • en alu‐gasflaske, der er fyldt 100 %, med en påfyldningsmængde på 2,7 kg / 5 kg / 11 kg og en totalvægt på 6 kg / 10 kg / 23 kg;
  • toiletskylletank, der er fyldt 100 %
  • friskvandstank, der er fyldt 100 %


Bemærk, at oplysningerne om vægt i køreklar stand i de tekniske data er beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til ± 5 %. Disse lovmæssigt tilladte tolerancer kan have direkte indvirkning på din campingsvogns reelle vægt og dermed også på lasteevnen hhv. den resterende vægt af nyttelasten. Du bør derfor tage højde for disse tolerancer, når du konfigurerer din vogn.

3. Vognens reelle vægt

„Vognens reelle vægt‟ betegner vognens vægt i køreklar stand plus vægten af ekstraudstyr, der er monteret fra fabrikken side på en bestemt campingvogn.

4. Maks. antal sovepladser

Det „maksimale antal sovepladser‟ fremgår af de tekniske data for hvert grundrids.

5. Standardudstyr og ekstraudstyr

„Standardudstyr‟ („basisudstyr‟ eller „standardudstyr‟) betegner den grundlæggende konfiguration af en campingvogn, som er udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven, inklusive alt monteret udstyr, som ikke kræver yderligere specifikationer på konfigurations‐ eller udstyrsniveau.

Du får oplysninger om standardudstyret („basisudstyr‟ eller „standardudstyr‟) for det grundrids, som du vælger i forbindelse med den følgende konfiguration.

„Ekstraudstyr‟ („pakker‟, „udstyrsfunktioner‟ og „valgmuligheder‟) betegner alt udstyr, der ikke er en del af standardudstyret, og som monteres i campingvognen fra fabrikantens side, og som kan bestilles af kunden. Ikke‐ekstraudstyr i denne forstand er andet tilbehør, som du eller din forhandler monterer i vognen, efter vognen er leveret af fabrikanten.

Du får oplysninger om de udstyrs(pakker),  udstyrsfunktioner og valgmuligheder, der kan bestilles fra fabrikken, for det grundrids, som du vælger i forbindelse med den følgende konfiguration.

Bemærk, at monteringen af ekstraudstyr altid medfører en reduktion af nyttelasten (se afsnit 6.). Hvilken vægt for ekstraudstyret, der maksimalt kan vælges til hvilket grundrids, fremgår af oplysningerne om de enkelte vogngrundrids (se afsnit 7.).

6. Nyttelasten og den mindste nyttelast

„Nyttelasten‟ beregnes ved at fratrække vægten i køreklar stand, passagerernes vægt og ekstraudstyrets maksimale vægt, der er fastsat af fabrikanten, fra den teknisk tilladte totalvægt.

EU‐lovgivningen foreskriver en fast „mindste nyttelast‟ for campingvogne, som giver plads til bagage og andre ting, som ikke er tilbehør monteret af fabrikanten. Denne vægt må ikke underskrides ved konfigurationen af din campingvogn og kan beregnes ved hjælp af følgende formel:

Mindste nyttelast i kg ≥ 10 * (n + L)
Her gælder: „n‟ = Maks. antal sovepladser og „L‟ = Vognens totale længde inklusive trækstang i meter.

7. Ekstraudstyrets maksimale vægt

For at overholde den lovmæssigt fastsatte mindste vægt af nyttelast fastlægges „ekstraudstyrets maksimale vægt‟ af fabrikanten for hvert grundrids. Her er der altså tale om den vægt, som er til rådighed for valgfrit ekstraudstyr fra fabrikken („pakker‟, „udstyrsfunktioner‟ og „valgmuligheder‟),  når den lovmæssigt fastsatte mindste vægt for nyttelast er overholdt.

Knaus Tabbert AG beregner ekstraudstyrets maksimale vægt ved at fratrække vægten i køreklar stand, passagerernes vægt samt den mindste nyttelast fra den teknisk tilladte totalvægt.


Eksempel:

1.500 kg Teknisk tilladt totalvægt
– 1.320 kg Vægt i køreklar stand
– 100 kg Mindste nyttelast
= 80 kg Ekstraudstyrets maksimale vægt

II. Tekniske og lovmæssige henvisninger

1. Lovmæssigt tilladte tolerancer ved beregning af vægtangivelserne

For oplysningerne om vægt i køreklar stand i de tekniske data gælder, at der i den forbindelse er tale om beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til ± 5 %. Disse produktionsbetingede tolerancer på op til ± 5 % er lovmæssigt tilladte og er resultatet af anvendelsen af naturlige materialer som f. eks. træ samt de anvendte fremstillingsprocesser hos nogle leverandører. På trods af de optimerede produktionsprocesser kan det ikke udelukkes, at der forekommer afvigelser i vægten på grund af de anvendte materialer. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har direkte indvirkning på din campingvogns reelle vægt og dermed også på den mulige lasteevne hhv. den resterende nyttelast, bør du tage højde for disse tolerancer, når du konfigurerer din vogn.


Eksempel:

Vægt i køreklar stand ifølge tekniske data: 1.320 kg
Lovmæssigt tilladt tolerance på ± 5 %: 66 kg
Lovmæssigt tilladt spænd i vægt i køreklar stand 1.254 til 1.386 kg

2. De lovmæssigt tilladte tolerancers indvirkning

Hvis campingvognens reelle vægt stiger på grund af det valgte ekstraudstyr i en sådan grad, at der beregnet mellem vognens reelle vægt og den teknisk tilladte totalvægt ikke længere er tilstrækkelig lastemulighed for de tilladte passagerer og mindste nyttelast, så har du i forbindelse med konfigurationen (grundridsafhængigt) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, vælge at reducere antallet af tilladte siddepladser under kørslen og/eller fravælge ekstraudstyr. I vores konfigurator er dette i så fald forudsætning for at kunne fortsætte konfigurationen. Sker det ikke, kan konfigurationen ikke fortsættes.

Sørg eventuelt i samråd med din Knaus Tabbert AG‐forhandler for, at den teknisk tilladte totalvægt heller ikke overskrides ved beregningen, og at der også er tilstrækkelig lastemulighed for passagerer og bagage (mindste nyttelast, se nedenfor). 

Men også uanset om det er muligt at overholde den mindste nyttelast, skal du være opmærksom på de lovmæssigt tilladte produktionsbetingede tolerancer ved vægten i køreklar stand i forbindelse med konfigurationen, da disse altid har indvirkning på lastemulighederne. Du kan derfor kun bestille ekstraudstyr op til en maksimalvægt for hvert grundrids.

Bestiller du campingvognen ud fra ovenstående eksempel med ekstraudstyr, der har en totalvægt på 50 kg, fås en nyttelast på 130 kg på grund af den nominelle værdi for vægten i køreklar stand, der fremgår af de tekniske data. Den faktiske lastemulighed kan dog på grund af de lovmæssigt tilladte tolerancer afvige fra denne værdi. Hvis din campingvogns vægt i køreklar stand f. eks. ligger 1 % højere end den nominelle værdi, der fremgår af de tekniske data, reduceres lastemuligheden fra 130 kg til 117 kg:


Eksempel:

1.500 kg Teknisk tilladt totalvægt
– 1.333 kg Vognens reelle vægt i køreklar stand (+ 1 % i forhold til den vægt på 1.320 kg i køreklar tilstand, der er angivet i de tekniske data)
– 50 kg Bestilt ekstraudstyr til den konkret konfigurerede vogn
= 117 kg Resterende lastemulighed (vigtigt: Den resterende lastemulighed skal være større end den mindste nyttelast, se afsnit 6.)


Vi anbefaler derfor, at du vejer din læssede campingvogn før hver tur og kontrollerer, at du overholder den teknisk tilladte totalvægt. Denne kontrol er dit ansvar som fører af vognen.