Generel Informationer

Autocamper

Vigtig bemærkninger og afhænger af

Bemærkninger

H141 - Bemærk venligst, at det angivne antal senge kan omfatte både voksne og barnesenge. Sovepladserne har ikke de samme dimensioner. Vi anbefaler derfor, at du får rådgivning fra din WEINSBERG forhandler omkring mål af sovepladserne i køretøjet.

H02 - Info: Bemærk, at hvis FIAT‐pakken ikke bestilles, vil køretøjets leveringstid forlænges betydeligt.

H141 - Bemærk venligst, at det angivne antal senge kan omfatte både voksne og barnesenge. Sovepladserne har ikke de samme dimensioner. Vi anbefaler derfor, at du får rådgivning fra din WEINSBERG forhandler omkring mål af sovepladserne i køretøjet.

H142 - Der skal vælges ekstra udstyr til de enkelte modeller for at opnå den størst mulige antal sovepladser. Din WEINSBERG forhandler rådgiver dig gerne.

H712C - Når overløbsventilen er lukket, er kapaciteten på friskvandstanken 100 liter.

H711 - Kapacitet for friskvandstank i. S. d. Anh. V. Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 begrænset af overløbsventil til 10 liter (anbefalet kørselspåfyldning)

H157 - Bemærk, at montering af cykelstativ på bagvæggen begrænser synsfeltet for bakkamera.

H147 - Maximal belastning 250 kg

H160 - Afhængig af grundrids er der en eller flere Booster for at øge varmeydelsen

H145 - Hvis indstillingen vælges, øges køretøjets højde med ca. 11 cm

H146 - Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f. eks. dør‐/ vindueskontakt).  Du finder yderligere informationer på www.velocate.co

H137 - Køretøjet leveres med en værdikupon med en kode til indløsning af et medicinsæt (Medi‐kit).  Medikit indeholder farmaceutisk medicin, der bør være i ethvert medicinsæt. Kuponen kan derfor kun indløses på www.medikit.shop. Med MediKit er du og din familie ideelt udstyret, enten der er hjemme eller på ferie. Få dette eksklusive medicinsæt i en taske af høj kvalitet. Du kan også få mere information om dit MediKit på www.medikit.shop. (landeafhængig)

H91 - Hæve/sænkeseng ikke muligt

H712F - Når overløbsventilen er lukket, er kapaciteten på friskvandstanken 124 liter.

Afhænger af

ABH2204 - Ikke muligt i kombination med 201781‑01 eller 201781‑02

ABH2211- Ikke muligt i kombination med 201781‑01 eller 201781‑02 eller 201869‑01 eller 201869‑02

ABH2212 - Ikke muligt i kombination med 202766

ABH2213 - Kun i kombination med 202132 eller 152828

ABH2214 - Kun i kombination med 212561‑01

ABH2215 - Erstattet 200868

ABH2216 - Kun i kombination med 210012

ABH2217 - Ikke muligt i kombination med 202392

ABH2218 - Bestående af: 202392

ABH2219 - Kun i kombination med 243151

ABH2220 - Ikke muligt i kombination med 102522‑03

ABH2222 - Kun i kombination med 252143

ABH2223 - Bestående af: 102273

ABH2224 - Ikke muligt i kombination med 102735‑01

ABH2225- Ikke muligt i kombination med 200188 eller 100215 eller 100216 eller 100217

ABH2226 - Kun i kombination med 102735‑01

ABH2228 - Kun i kombination med 102610

ABH2229 - Ikke muligt i kombination med 202227

ABH2230 - Erstattet 102923‑04

ABH2231 - Erstattet 100960‑04

ABH2232 - Bestående af: 953554 og 953555

ABH2233 - Kun i kombination med 301957

ABH2234 - Erstattet 302978 og 302979 og 302980 og 302981

ABH2235 - Kun i kombination med 352380

ABH2236 - Ikke muligt i kombination med 302494

ABH2237 - Kun i kombination med 351166

ABH2238 - Bestående af: 352966 og 351945

ABH2239 - Kun i kombination med 550566‑01 eller 352533‑01

ABH2240 - Erstattet 102619‑02

ABH2241 - Ikke muligt i kombination med 913916

ABH2242 - Erstattet 253749

ABH2243- Ikke muligt i kombination med 250201 og 913913‑01 og 250201‑01 og 253748‑02

ABH2244 - Kun i kombination med 253747‑01 eller 913913‑01 eller 253748‑02 eller 913914‑03

ABH2245 - Ikke muligt i kombination med 250201 og 913914‑01 og 250201‑01 - ABH2246 Bestående af: 252405

ABH2247 - Kun i kombination med 252479

ABH2248 - Ikke muligt i kombination med 252824‑01 eller 252825‑01

ABH2249 - Kun i kombination med 252698

ABH2250 - Kun i kombination med 252815 og 252698

ABH2253 - Kun i kombination med 203718

ABH2254 - Kun i kombination med 202139

ABH2255 - Kun i kombination med 200975‑04

ABH2256 - Bestående af: 202137

ABH2257 - Kun i kombination med 352971 eller 351166

ABH2258 - Erstattet 351274

ABH2259 - Kun i kombination med 252698 og 252815

ABH2260 - Ikke muligt i kombination med 552052 eller 913916

ABH2261 - Erstattet 551746

ABH2265 - Kun i kombination med 210013

ABH2266 - Kun i kombination med 102610‑01

ABH2267 - Ikke muligt i kombination med 252825‑01 og 913916

ABH2268 - Ikke muligt i kombination med 250201 og 250201‑01 og 253748‑02 og 913913‑01

ABH17642 - Kun i kombination med 102839

ABH18274 - Kun i kombination med FR5045345*, FR5045377*:202711 og FR5049377*:200318:202711

ABH18275 - Ikke muligt i kombination med FR5049377*:200318:202826

ABH18276 - Kun i kombination med FR5049377*:203587 og FR5045345*, FR5045377*:202711 og FR5049377*:200318:202711

ABH18277 - Ikke muligt i kombination med 201781‑01 eller 201781‑02 og FR5049377*:200318:202826

ABH18280 - Kun i kombination med FR5845377*, FR5845345*:202711

ABH18281 - Kun i kombination med FR5845346*:202711 og 200318:202711

ABH18282 - Ikke muligt i kombination med 200318:202826

ABH20209 - Ikke muligt i kombination med 202060

ABH20285 - Erstattet 150620

ABH22489 - Kun i kombination med 203001‑99 eller 203004‑99 eller 203004

ABH22490 - Kun i kombination med 203007‑99 eller 203007 eller 203102‑99 eller 203129

ABH22491 - Kun i kombination med 203001‑99 eller 203004‑99 eller 203004 eller 203082‑99

ABH22492 - Kun i kombination med 203728 eller 252143 eller 253758

ABH22493 - Ikke muligt i kombination med 203082‑99 eller 203128

ABH22494 - Kun i kombination med 203082‑99 eller 203128

ABH22495 - Ikke muligt i kombination med 203082‑99 eller 203082 eller 203128 eller 203115‑99 eller 203136

ABH22496 - Kun i kombination med 203001‑99

ABH23476 - Ikke muligt i kombination med 250201 og 251757 og 913913‑01 og 250201‑01 og 253748‑05

ABH23477 - Kun i kombination med 253747‑01 eller 913913‑01 eller 253748‑05 eller 913914‑03

ABH23478 - Ikke muligt i kombination med 250201 og 251757 og 913914‑01 og 250201‑01

ABH23479 - Ikke muligt i kombination med 253747‑01 eller 253748‑01 eller 253749 eller 913913‑01 eller 253748‑05 eller 913914‑01 eller 913914‑03

ABH23480 - Kun i kombination med 252405

ABH29573 - Bestående af: 224153

ABH29574 - Kun i kombination med 224153

ABH29575 - Kun i kombination med 224141 eller NEUT61VW5

ABH29576 - Bestående af: 224154

ABH29577 - Erstattet 212561

ABH29578 - Bestående af: 224176

ABH29579 - Kun i kombination med 224133

ABH29580 - Kun i kombination med 224142

ABH29581 - Kun i kombination med 224140

ABH29582 - Kun i kombination med 224134

ABH29583 - Kun i kombination med 224147

ABH29584 - Bestående af: 224152

ABH29585 - Kun i kombination med 224058

ABH29586 - Erstattet 224070‑01

ABH29587 - Kun i kombination med 224148

ABH29591 - Erstattet 200868 og 212561‑01

ABH30031 - Kun i kombination med 224148 og 224167 og 224134

ABH30341 - Kun i kombination med 100526‑33

Vigtige Informationer

For alle fritidskøretøjer af mærket WEINSBERG yder vi 10 års tæthedsgaranti på det af os fremstillede karrosseri inden for rammerne af vores gældende garantibetingelser fra tidspunktet for køretøjets udlevering.

BEMÆRK DE FØLGENDE VIGTIGE BEMÆRKNINGER TIL ALLE AUTOCAMPERE / CAMPER VANS AF MÆRKE WEINSBERG:


OM DENNE PRISLISTE.
Denne brochure repræsenterer den seneste serie og indholdet svarer til det, som var gældende på trykningstidspunktet i 07/2022. Indholdet er gyldig fra 08/2022 for modelåret 2023. Tidligere prislister, brochurer og tekniske data er ikke længere gyldige. Vi tager forbehold for evt. mangler og trykfejl. Om tekniske specifikationer og grundrids. Alle mål og vægte ligger inden for mulige tolerance på +/– 5% For ikke at bringe din sikkerhed og godkendelsen af dit køretøj i fare, råder vi dig til udelukkende at få foretaget montering af dele, ombygninger og installationer på dit køretøjet af autoriserede WEINSBERG forhandlere og sikre, at der udelukkende anvendes originale WEINSBERG‐reservedele. Efterfølgende ombygninger og installationer, såfremt disse er teknisk mulige, vil være forbundet med ekstra omkostninger. I enkelte tilfælde kan kombinationer af særlige ønsker udelukke hinanden. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i konstruktion, farve og udstyr, såfremt dette tjener det tekniske fremskridt, er rimeligt og/eller tjener sikkerheden. Oplysningerne om leveringsomfang, mål og vægt samt udseende svarer til kendskabet på trykningstidspunktet (07/2022).  Der tages forbehold for ændringer vedrørende udstyr, tekniske data, standardudstyr og priser. Få mere at vide hos din autoriserede WEINSBERG‐forhandler før køb. Oplysningerne om leveringsomfang, dimensioner og vægt samt udseende svarer til den viden, dervar på udskrivningstidspunktet (07/2022).  Vi forbeholder os ret til ændringer i udstyr, tekniske data, standardudstyr og priser priser. Efter kontraktens indgåelse forbeholder vi os ret til at foretage tekniske ændringer, forudsat at de tjener den tekniske udvikling og er rimelige for kunden. Mindre afvigelser i farve og tekstur er også – også efter indgåelse af kontrakten – forbeholdt så vidt dette ikke kan undgås på grund af materialet (fx farveafvigelser på op til ca. 2,0 dE mellem maling på metalplade og maling på GRP / Plastic) og er rimelige for kunden. Billederne i brochuren kan være vist med specielt udstyr, der kan leveres mod et tillægsgebyr, eller funktioner af prototyper / undersøgelser, der ikke svarer til seriestatus, og som i nogle tilfælde ikke vil være tilgængelige som specialudstyr. Farveafvigelser er mulige på grund af udskrivningsteknologi. Inden du foretager et køb, skal du søge omfattende rådgivning og information fra din WEINSBERG ‐forhandler for at få oplysninger om den aktuelle status på serien. Dekorationen vist i kataloget er ikke en del af leveringsortimentet..


OM VÆGTE, BEREGNINGSEKSEMPLER OG NORMER
Vandforsyningssystemet svarer mindst til det teknisk standardkrav fra 03/2009 (Direktiv 2002/72 EG). 

Kapacitet for ferskvandstank iht. til (EU) 1230/2012, afhængig af køretøjsmodellen, er begrænset til 10, 20 eller 40 liter af overløbsventilen (anbefalet påfyldning ved kørsel).  

WEINSBERG vognene kendetegnes ved en høj lasteevne. Takke være innovative løsninger, som brugen af høj styrke af stål til chassiset og intelligent celle‐teknologi i møbelkonstruktionen betyder, at WEINSBERG har en rekreativ lav egenvægt.

Massen på det tomme køretøj i henhold til denne Tekniske Data er køretøjets masse i standardudstyr og uden basisudstyr, dvs. uden førerens masse og uden „væsker“ samt uden ekstra udstyr i. S.v. Art. 2, nr. 3 VO (EU) 1230/2012.

Vægt i køreklar stand er iht. Art. 2, nr. 4 a) VO (EU) 1230/2012, medmindre andet er aftalt, defineres som:
Køretøjets masse med standardudstyr i henhold til producentens instruktioner (inklusive værktøj ombord)
+ brandstoftank (fyldt 90%)
+ 75 kg (vægt fører)
+ Alu gasflaske (5kg/11 kg) fuldt 100% (tilsvarer til 10/23kg total)
+ Ferskvandstank fyldt 100 % (kapaciteten til ferskvandstanken er, alt efter model, beregnet til hhv. 10 l**/ 20 l**/ 40 l. ** ferskvand under kørsel, hvis dette er teknisk muligt)
+ Toilettank, 100 % fyldt
+ varmtvandsbeholder, 100% fyldt
= Vægt i køreklar stand

Den teknisk tilladte totalmasse ifølge Art. 2, nr. 7 VO (EU) 1230/2012 er defineret som:
Den maksimale masse af køretøjet, der er angivet af fabrikanten, når det læsses.

Den maksimale lasteevne ved WEINSBERG kataloginformation er defineret som:
Teknisk tilladt totalmasse 
– masse i kørsel 
= maksimal lasteevne

Eksempel:
(Teknisk tilladt totalmasse) 3.500 kg
– (masse i kørsel) 2.850 kg
= (Maksimal lasteevne) 650 kg


Oplysningerne, der er givet for et køretøj i afsnittet „Tekniske data / udstyrdetaljer“, henviser oprindeligt til den grundlæggende type af modellen, der er godkendt i EF‐typegodkendelsesprocessen. Disse værdier kan variere inden for omfanget af landevarianter og specielle modeller. Informer dig selv personligt om sådanne afvigelser fra din WEINSBERG forhandler.

Vær særlig opmærksom på følgende: 
Den maksimale lastevægt, der er oplyst, reduceres med vægten af medpassagerer og også af vægten af ekstra bestilt ekstraudstyr.

Når du vælger ekstraudstyr, er du ansvarlig for at sikre, at din WEINSBERG autocamper / Camper Vans, efter fratrækning af passagervægt (anslået til 75 kg pr. passager) og massen af det ekstra udstyr, stadig har en minimal lasteevne (= Minimumsbelastning),  som ikke må underskrives (se bilag I, del A, afsnit 2.6.4.1.2 VO (EU) 1230/2012): 
Eksempel beregning af mindste nyttelast:
(Maksimalt antal registrerede passagerer plus fører
+ køretøjets samlede længde i meter)
x 10
= minimum lasteevne i kg.

„Eksempel beregning af mindste nyttelast:
[(Maksimalt antal registrerede passagerer plus fører) 4 
+ (køretøjets samlede længde i meter) 6] 
x 10 
= 100 kg. „

Når du bestiller et fritidskøretøj fra WEINSBERG, er du forpligtet til at sikre, at det fritidskøretøj, du har konfigureret, overholder den mindste nyttelast inklusive det ekstra udstyr, du har valgt. Hvis dette ikke er tilfældet på grund af det ønskede ekstraudstyr, har du to muligheder i forbindelse med din bestilling:

  • Opvejning af køretøjet
  • Fravalg af ekstraudstyr

Ved visse autocamper / Camper Vans modeller af mærket WEINSBERG og alkove modeller har du mulighed for (afhængig af modellen og på forespørgsel) at reducere antallet af tilladte sæder under kørsel. Ved at reducere antallet af godkendte sæder med ét sæde øges muligheden for at indlæse eller bestille ekstra udstyr fra din autocamper / Camper Vans med maksimalt 85 kg.

Din WEINSBERG forhandler vil give dig oplysninger om den maksimale resterende lasteevne på dit køretøj når som helst på anmodning. Køretøjets vægt med standardudstyr i henhold til producentens instruktioner bestemmes ved at veje et køretøj med standardudstyr.

Som bruger af en autocamper / Camper Vans er du forpligtet til at observere den „teknisk tilladte totale masse“ og de respektive maksimale akselbelastninger under kørslen og sikre en tilsvarende akselbelastningsafhængig belastningsfordeling. Du er også forpligtet til at overholde alle andre regler, der er nødvendige for sikker drift af dit køretøj.


PPRISINFORMATION
Når du bestiller ekstraudstyr, der erstatter komponenter fra pakkerne, er disse pakkekomponenter ikke inkluderet i leveringen. Hvis der er oplyst priser i denne Tekniske Data er de vejlende priser fra producenten. De angivne priser inkluderer gældende de lovpligtig afgifter (og, hvis relevant, andre lovbestemte beregningsfaktorer eller skatter, som også kan vises separat).  Priserne er (afhængigt af land) eksklusive omkostningerne til registreringsdokumenter, levering og transport, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Kontakt din WEINSBERG forhandler for flere oplysninger. De vejledende priser for ekstraudstyret er kun gældende, når ekstraudstyret installeres fra fabrikkens side i nye køretøjer i den løbende produktion. Derudover kan det i nogle tilfælde rent teknisk ikke være muligt at eftermontere visse typer ekstraudstyr. De vejledende priser for enkelte udstyrspakker ændres ikke ved til‐ eller fravalg af yderligere ekstraudstyr. Knaus Tabbert AG. Helmut‐Knaus‐Straße 1. 94118 Jandelsbrunn. Germany